Investera i förvaltning

Att investera i förvaltning är nu möjligt för alla. Har du kapital du vill investera istället för att låta det ligga orört på banken? I och med att världen förändras oerhört snabbt skapas det hela tiden nya möjligheter för dig som exempelvis vill investera i förvaltning. Det sägs att utvecklingen accelererar i den takt att samma mängd utveckling som skett under de senaste 100 åren kommer ske på 20 år från och med nu. Det innebär att tekniken och den digitala utvecklingen gör många saker enklare. Till exempel att investera i förvaltning. Tessin är en digital tjänst som skapar ett forum där bolag som har olika typer av fastighetsprojekt möter investerare. Du som investerare kan välja bland de projekt som publiceras på Tessin och investera i förvaltning eller andra typer av fastighetsprojekt. Alla projekt på Tessin är inom fastighetsbranschen. Denna bransch har tidigare varit relativt sluten och endast dem med stort kapital och rätt kontakter har haft möjlighet att investera i förvaltning och andra typer av fastighetsprojekt. Via Tessin kan du som investerar börja med en lägre insats än normalt eftersom varje projekt har fler investerare än traditionellt sett. För att börja investera i förvaltning behöver du registrera dig på Tessin. Detta konto ger dig tillgång till något vi kallar för anslagstavlan. Det är på anslagstavlan du kan leta efter det projekt du vill investera i. När du hittat det projekt du tror på bokar du in din tänkta investering genom att anmäla ditt intresse. Ännu har du inte bundit dig till att investera men i nästa steg får du all information du behöver för att genomföra investeringen. Du signerar investeringen digitalt och du får sedan regelbundna uppdateringar från bolaget du investerat i via Tessin. Att investera i förvaltning behöver inte vara svårt, dock innebär alla typer av investeringar risker. Se därför till att du är väl medveten om de risker som förknippas med ditt projekt när du exempelvis investerar i förvaltning.

Läs mer
Expansiv fastighetskoncern i Uddevalla

7 000 000 SEK

Löptid:
Upp till 18 mån
Årl. avkastn.:
8%
Invest. slag:
Lån
Investerare:
88
Fastighet med stor utvecklingspotential

8 000 000 SEK

Löptid:
Upp till 24 mån
Årl. avkastn.:
7 %
Invest. slag:
Lån
Investerare:
48
Återbetalt
Färdigställande av efterfrågade hyresrätter

6 000 000 SEK

Löptid:
Upp till 24 mån
Årl. avkastn.:
8 %
Invest. slag:
Lån
Investerare:
59
Återbetalt
Expansion av hyresbestånd i Västsverige

15 000 000 SEK

Löptid:
Upp till 18 mån
Årl. avkastn.:
9 %
Invest. slag:
Lån
Investerare:
99
Återbetalt
Uthyrt bostadshus i Åbo med fastighetspant

1 000 000 EUR

Löptid:
Upp till 24 mån
Årl. avkastn.:
10 %
Invest. slag:
Lån
Investerare:
73
Återbetalt
Företagslokaler nära Northvolts batterifabrik

9 000 000 SEK

Löptid:
Upp till 12 mån
Årl. avkastn.:
9 %
Invest. slag:
Lån
Investerare:
44
Återbetalt
Förvärv på Tessins väg i Malmö

5 000 000 SEK

Löptid:
Upp till 36 mån
Årl. avkastn.:
9 %
Invest. slag:
Lån
Investerare:
67
Fullt uthyrt hotell i sydöstra Finland

470 000 EUR

Löptid:
Upp till 24 mån
Årl. avkastn.:
12 %
Invest. slag:
Lån
Investerare:
41
Expansiv fastighetskoncern i Mellansverige

5 000 000 SEK

Löptid:
Upp till 48 mån
Årl. avkastn.:
8 %
Invest. slag:
Lån
Investerare:
74
Återbetalt
Byggstartat projekt med investeringsstöd

14 000 000 SEK

Löptid:
Upp till 17 mån
Årl. avkastn.:
10 %
Invest. slag:
Lån
Investerare:
110
Återbetalt
Stomrest trampolinpark i Västerås

22 000 000 SEK

Löptid:
Upp till 12 mån
Årl. avkastn.:
9 %
Invest. slag:
Lån
Investerare:
153
Återbetalt
Pendlingsnära smålägenheter i Stuvsta

15 000 000 SEK

Löptid:
Upp till 18 mån
Årl. avkastn.:
10 %
Invest. slag:
Lån
Investerare:
188
Återbetalt
Snabbväxande hyresbestånd i Stockholm

6 600 000 SEK

Löptid:
Upp till 10 mån
Årl. avkastn.:
11 %
Invest. slag:
Lån
Investerare:
70
Återbetalt
Byggstartade hyresrätter i Nacka

18 000 000 SEK

Löptid:
Upp till 16 mån
Årl. avkastn.:
10 %
Invest. slag:
Lån
Investerare:
159
Återbetalt
Tillbyggnad av hyresfastighet i Halmstad

11 000 000 SEK

Löptid:
Upp till 18 mån
Årl. avkastn.:
11 %
Invest. slag:
Lån
Investerare:
83
Återbetalt
Sjönära hyresrätter med investeringsstöd

10 000 000 SEK

Löptid:
Upp till 21 mån
Årl. avkastn.:
10 %
Invest. slag:
Lån
Investerare:
101
Återbetalt
Renovering och ombildning i Karlskrona

6 000 000 SEK

Löptid:
Upp till 18 mån
Årl. avkastn.:
10 %
Invest. slag:
Lån
Investerare:
94
Återbetalt
Fullt uthyrda bostäder i Sundbyberg

6 500 000 SEK

Löptid:
Upp till 12 mån
Årl. avkastn.:
11 %
Invest. slag:
Lån
Investerare:
113
Återbetalt
Renovering av befintlig fastighet i Bromma

4 000 000 SEK

Löptid:
Upp till 9 mån
Årl. avkastn.:
8 %
Invest. slag:
Lån
Investerare:
41
Återbetalt
Förvärv av fullt uthyrda fastigheter

6 000 000 SEK

Löptid:
Upp till 18 mån
Årl. avkastn.:
7 %
Invest. slag:
Lån
Investerare:
28
Återbetalt
Lokalanpassning för långsiktiga hyresgäster

2 200 000 SEK

Löptid:
Upp till 24 mån
Årl. avkastn.:
7 %
Invest. slag:
Lån
Investerare:
31
Hyresrätter under byggnation i Nykvarn

13 000 000 SEK

Löptid:
Upp till 12 mån
Årl. avkastn.:
10 %
Invest. slag:
Lån
Investerare:
62
Återbetalt
Fullt uthyrd fastighet i Helsingborg

10 000 000 SEK

Löptid:
Upp till 24 mån
Årl. avkastn.:
8 %
Invest. slag:
Lån
Investerare:
53
Återbetalt
Fastighetskonvertering 8 min från centrum

5 000 000 SEK

Löptid:
Upp till 18 mån
Årl. avkastn.:
10 %
Invest. slag:
Lån
Investerare:
110
Återbetalt
Nyproducerat seniorboende i Blekinge

7 500 000 SEK

Löptid:
Upp till 9 mån
Årl. avkastn.:
13 %
Invest. slag:
Lån
Investerare:
73
Fastighetsförvärv i Mellansverige

8 800 000 SEK

Löptid:
48 mån
Årl. avkastn.:
8 %
Invest. slag:
Lån
Investerare:
88
Återbetalt
Produktionsstartat projekt söder om Stockholm

15 000 000 SEK

Löptid:
upp till 18 mån
Årl. avkastn.:
12 %
Invest. slag:
Lån
Investerare:
199
Återbetalt
Ombyggnation av 20-talsfastighet

10 000 000 SEK

Löptid:
Upp till 12 mån
Årl. avkastn.:
10 %
Invest. slag:
Lån
Investerare:
115
Återbetalt
Företagslokaler strax utanför Göteborg

5 500 000 SEK

Löptid:
Upp till 24 mån
Årl. avkastn.:
9 %
Invest. slag:
Lån
Investerare:
89
Återbetalt
Expansiv fastighetskoncern i Västsverige

7 000 000 SEK

Löptid:
Upp till 24 mån
Årl. avkastn.:
9 %
Invest. slag:
Lån
Investerare:
97
Havsnära hyresfastighet på Värmdö

12 500 000 SEK

Löptid:
Upp till 18 mån
Årl. avkastn.:
12 %
Invest. slag:
Lån
Investerare:
145
Återbetalt
Fullt uthyrda industrilokaler i Mellansverige

6 000 000 SEK

Löptid:
Upp till 12 mån
Årl. avkastn.:
12 %
Invest. slag:
Lån
Investerare:
114
Återbetalt
Vårdfastigheter med långa hyreskontrakt

13 000 000 SEK

Löptid:
6 - 18 mån
Årl. avkastn.:
10 %
Invest. slag:
Lån
Investerare:
146
Återbetalt
Expansivt fastighetsbolag i södra Sverige

15 000 000 SEK

Löptid:
5 - 12 mån
Årl. avkastn.:
10 %
Invest. slag:
Lån
Investerare:
179
Återbetalt
Fullt uthyrd hyresfastighet i Gävle

8 000 000 SEK

Löptid:
12 - 24 mån
Årl. avkastn.:
9 %
Invest. slag:
Lån
Investerare:
167