Investera i Fastighetsförvärv i norra Stockholm

Stockholm

Ett fastighetsbolag genomför nu ett förvärv av två industrifastigheter i Norrtälje med syfte att expandera sin verksamhet. Lånet löper upp till 12 mån med 9 % årsränta och säkerställs med fastighetspant och proprieborgen.

Översikt

En fastighetsförvaltare som ingår i en etablerad koncern där det huvudsakligen bedrivs verksamhet inom el- och fastighetsservice i norra Stockholm, planerar nu att förvärva två industrifastigheter i Norrtälje i syfte att expandera sin verksamhet. Handpenning är erlagd och tillträde väntas ske i juli 2019.

Den samlade fastighetsportföljen värderas efter förvärvet till ca 104 mkr med en total belåningsgrad på 46 %. Till förmån för det aktuella förvärvet pantsätts två befintliga hyresfastigheter i Norrtälje som omfattar totalt 25 bostäder och 6 lokaler. Samtliga bostäder, och 5 av 6 lokaler, är uthyrda och fastigheterna värderas till totalt ca 46 mkr med en belåning på ca 53 %

Bolaget lånar nu in upp till 7 mkr för att delfinansiera fastighetsförvärvet. Lånet löper upp till 12 mån med en årsränta på 9 % och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Projektets styrkor

  • Fastighetspant
  • Låg belåningsgrad
  • Mångårig erfarenhet av fastighetsförvaltning