Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Investera i Hyresfastigheter i Mellansverige

Småland

Bli direkt delägare i en bostadsportfölj om drygt 100 lägenheter i Mellansverige. Beståendet omfattar flera centralt belägna fastigheter, varav en har en kommunal hyresgäst. Fastigheterna är tänkta att förvaltas långsiktigt och förväntas ge god avkastning årligen över tid.

Investera i hyresfastigheterInvestera i hyresfastigheter

Notera att bilden ovan inte kommer från de aktuella fastigheterna

Om fastigheterna

En fastighetsutvecklare specialiserad på ombildning av hyresfastigheter har förvärvat en bostadsportfölj om drygt 100 lägenheter i en stad i Mellansverige. Beståendet omfattar flera fastigheter, varav en har en kommunal hyresgäst. Fastigheterna är tänkta att förvaltas långsiktigt och ombildning är inte planerad.

Hyresfastigheterna ligger centralt i orten och huvuddelen av hyresvärdet kommer från bostäder. Ägare idag är en erkänd aktör inom fastighetsbranschen.

Fastighetsutvecklaren kommer långsiktigt förvalta fastigheten och bjuder nu in investerare att bli delägare i samband med förvärvet. Köpet är till fullo finansierat och är inte beroende av externa investerare.

Investeringens styrkor

  • Högt löpande driftsnetto (yield) och låg vakansgrad
  • Centralt belägna fastigheter i en kommun med stabil positiv tillväxt
  • Attraktiva bostadskvarter och bra lokal förvaltningsenhet
  • Möjlighet att sälja andelar inom 4 år till förutbestämt pris