Investera i Förstklassigt boende i tennismeckat

Skåne

Investera i uppförandet av 22 bostadsrätter med havsutsikt i Båstad. Byggnationen startade under hösten 2017 och inflyttning är planerad till Q1 2019. Lånet löper över ca 12 - 16 månader med 10 % årsränta och säkerställs med fastighetspant, aktiepant samt proprieborgen.

Poolområde
Poolområde

Översikt

En bostadsutvecklare uppför nu 22 bostadsrätter med havsutsikt på skånska Bjärehalvön. Bygglov har vunnit laga kraft och byggnationen inleddes under hösten 2017. Tio lägenheter är sålda med bindande förhandsavtal och ytterligare tre enheter är bokade. Bostäderna väntas stå inflyttningsklara under Q1 2019.

Koncernen har tidigare rest kapital via Tessin i projekten Slutsålda bostadsrätter mitt i Åre samt Bostäder med havsvy i Båstad. Den tidigare kapitalresningen för projektet i Båstad avsåg finansiering för etapp 1 i det aktuella projektet, som ska delfinansieras genom detta erbjudande. Inflyttning för den första etappen är planerad till juli 2018.

Bostadsutvecklaren lånar nu in upp till 10 mkr för att delfinansiera uppförandet av projektets andra etapp. En mindre del av kapitalet kommer även att användas för att delfinansiera detaljplanearbete för en fastighet som förvärvats inom koncernen. Lånet löper över 12 - 16 månader med 10 % årsavkastning och säkerställs med fastighetspant, aktiepant samt proprieborgen.

Projektets styrkor

  • Byggnation pågår
  • Säljs med bindande förhandsavtal
  • Tidigare kapitalresningar via Tessin