Investera i Friliggande villor i Mälardalen

Mälardalen

Investera i uppförandet av tre villor. Bygglov har beviljats för samtliga fastigheter. Lånet löper över 10 - 18 mån med 11 % årsavkastning och säkerställs med fastighetspant, aktiepant samt begränsad personlig borgen.

Framsida
Framsida

Översikt

En bostadsutvecklare uppför tre friliggande villor. Samtliga fastigheter har tillträtts och bygglov har beviljats för alla tre tomter. Markarbetet har påbörjats och den första husleveransen är planerad till november/december 2018. Inflyttning planeras ske mellan Q2/Q3 2019.

Teamet har tidigare erfarenhet av liknande projekt och har varit delaktigt i uppförandet av totalt 38 hus. Villorna produceras i fabrik i Estland med målsättningen att uppnå en kostnadseffektiv process samt skapa prisvärda bostäder till en bred målgrupp.

Bolaget lånar nu in upp till 5 mkr för att delfinansiera uppförandet av villorna. Lånet löper ca 10 - 18 mån med 11 % årsränta och säkerställs med fastighetspant, aktiepant samt begränsad personlig borgen.

Projektets styrkor

  • Fastighetspant med bästa rätt
  • Personlig borgen
  • Minsta investering 20 000 kr