Sala City Apartments AB • Sala

Investera i Förvärv av fullt uthyrd fastighet i Sala

En fastighetsutvecklare förvärvar en fastighet med en befintlig byggnad i centrala Sala. Lånet löper upp till 24 mån med 10 % årsränta och säkerställs med fastighetspant med bästa rätt samt proprieborgen.
Rest kapital på 1 dag
5 530 000 SEK
Antal investerare
85
Investeringsslag
Lån
Löptid
Upp till 24 mån
Årsränta
10 %
Minimiinvestering
30 000 SEK
Lånenummer
#20252-2

Detta projekt är avslutat och vi tar inte längre emot reservationer.