Investera i Nyutvecklat villaområde i Sigtuna

Stockholm

Investera i exploateringen av 35 villatomter i Sigtuna kommun. Projektet uppförs i två etapper och markutvecklingen har påbörjats. Etapp ett uppgår till 10 enheter och väntas byggstarta under Q4 2019. Lånet löper upp till 24 månader med 11 % årsavkastning och säkerställs med bottenpant i fastigheter, aktiepant samt moderbolagsborgen.

Översikt

Ett fastighetsbolag genomför nu ett projekt i två etapper i Sigtuna kommun. Projektet avser utvecklingen av 35 friliggande villor i det nya bostadsområdet Murarbo By, ca 40 min norr om Stockholm. Den aktuella resningen avser etapp ett som innefattar totalt tio tomter som ska förädlas till byggfärdiga villatomter.

Markarbetet på de 10 tomterna har påbörjats och även VA-, skogs- och vägarbeten har genomförts. Efter genomförd markexploatering väntas de byggklara tomterna att säljas styckvis för byggnation av villor med äganderätt. Första etappen väntas färdigställas under Q1 2021. De beräknade försäljningsintäkterna uppgår till ca 25,6 mkr, vilket genererar en vinstmarginal om ca 21 %.

Bolaget lånar nu in upp till 15 mkr i syfte att färdigställa etapp ett i projektet. Lånet löper upp till 24 mån med 11 % årsränta och säkerställs med fastighetspant med bästa rätt, aktiepant samt proprieborgen.

Projektets styrkor

  • Fastighetspant med bästa rätt
  • Vinstmarginal ca 21 %
  • Markarbete pågår