Brf Högmoraprakten • Stockholm

Investera i Produktionsstartat projekt söder om Stockholm

Investera i uppförandet av 24 bostadsrätter i Huddinge där byggnationen är långt gången. Lånet löper upp till ca 18 mån med 12 % årsavkastning och säkerställs med fastighetspant och proprieborgen.

Översikt

En fastighetsutvecklare genomför nu ett projekt i Högmora i södra Stockholm. Projektet omfattar 24 bostadsrätter fördelat på åtta parhus och åtta Attefallshus. Tomterna förvärvades för 27 mkr och finansierades med egna insatser. Bygglovet beviljades i Q1 2019 och byggnationen påbörjades i mars 2019.

Försäljningen av parhusen är i full gång och i dagsläget är åtta bostadsrätter sålda med bindande förhandsavtal medan ytterligare fyra är reserverade. De första sex enheterna väntas färdigställas i september 2019 och projektet beräknas vara helt klart under sommaren 2020.

Bolaget lånar nu in 15 mkr i den tredje planerade kapitalresningen för att delfinansiera projektet. Lånet löper upp till ca 18 mån med 12 % årsavkastning och säkerställs med fastighetspant och proprieborgen.

Projektets styrkor

  • Låg belåningsgrad
  • Fastighetspant
  • Långt gången byggnation

Rest kapital
15 030 000 SEK
Återbetalt
Antal investerare
199
Investeringsslag
Lån
Löptid
upp till 18 mån
Årsränta
12 %
Minimiinvestering
50 000 SEK
Lånenummer
#19133-1

Detta projekt är avslutat och vi tar inte längre emot reservationer.