Bostrategi AB • Kungälv

Investera i Exploatering av villatomter i Kungälv

Investera i exploateringen av totalt 18 tomter i Diseröd, ca 7 km från Kungälvs centrum. Lånet löper upp till 12 månader med 8 % årsavkastning och säkerställs med bottenpant i fastigheterna samt proprieborgen.

Översikt

Ett fastighetsbolag genomför nu ett utvecklingsprojekt omfattande totalt 18 fastigheter i området Diseröd, ca 7 km från Kungälvs centrum. Låntagaren ansvarar för markexploateringen, inklusive vägar och infrastruktur, och avyttrar sedan de byggklara tomterna. Laga kraft-vunnen detaljplan som medger byggnation av bostäder/villor finns.

Försäljningen startade under september och markutvecklingen planeras påbörjas under oktober 2021. Hittills har drygt 16 mkr investerats i projektet i form av markförvärv samt projektering. Marknadsvärdet för de 18 tomterna, efter exploateringsarbeten genomförts, uppskattas till ca 33 mkr (värdetidpunkt september 2021) med en belåningsgrad LTGDV om ca 24 %.

Bolaget lånar nu in upp till 8 mkr för att omstrukturera finansieringen i projektbolaget samt delfinansiera markexploateringen. Lånet amorteras i takt med att tomterna avyttras. Lånet löper upp till 12 månader med 8 % årsavkastning och säkerställs med bottenpant i fastigheterna samt proprieborgen.

Investeringens styrkor

  • Fastighetspant med bästa rätt
  • Låg belåningsgrad
  • Erfaret team

Rest kapital
8 060 000 SEK
Återbetalt
Antal investerare
73
Investeringsslag
Lån
Löptid
Upp till 12 mån
Årsränta
8 %
Minimiinvestering
50 000 SEK
Lånenummer
#21155-1

Detta projekt är avslutat och vi tar inte längre emot reservationer.