Investera i Försålda lägenheter vid Skellefteälven

Västerbotten

Investera i uppförandet av 57 bostadsrätter i centralt läge. Bostäderna byggs i två etapper och projektering samt markarbete har påbörjats. Lånet löper över 6 -12 månader med 10 % årlig avkastning och säkerställs med fastighetspant, proprieborgen samt begränsad personlig borgen.

Översikt

En fastighetsutvecklare med ekologisk profil uppför nu 57 centrumnära bostadsrätter i två etapper. Den första etappen omfattar 31 lägenheter och den andra 26 lägenheter. 25 bostäder har sålts med bindande förhandsavtal och ytterligare sju bostäder har reserverats.

Fastighetsbolaget reste kapital via Tessin i januari 2018 för att finansiera den första fasen av projektet som bestod i att tillträda fastigheten samt påbörja mark- och projekteringsarbete. Delfasen är nu i sitt slutskede och byggstart väntas inom kort.

Nu genomförs en andra kapitalresning för att delfinansiera färdigställandet av bostadsprojektet. Investeringen säkerställs med pant i fastighet, moderbolagsborgen samt begränsad personlig borgen. Lånet löper över 6 - 12 månader med en årsränta om 10 %.

Projektets styrkor

  • Fastighetspant
  • Kort löptid 6-12 månader
  • Minsta investering 30 000 kr