Investera i Byggstartade bostäder i centrala Skellefteå

Skellefteå

Investera i uppförandet av 57 bostadsrätter vid Skellefteån i centrala Skellefteå. I dagsläget är 39 av 57 bostäder sålda med förhandsavtal. Lånet löper upp till 12 mån med 11 % årsränta och säkerställs med fastighetspant, proprieborgen samt begränsad personlig borgen.

Översikt

En fastighetsutvecklare uppför 57 bostadsrätter i centrala Skellefteå och ca 70 % av bostäderna är sålda med förhandsavtal. Byggnationen startade under våren 2018 och i dagsläget är det första av totalt fem hus färdigmonterat. Inflyttningen väntas starta i juni 2019.

Lägenheterna säljs för ca 29 000 kr/kvm, vilket är ca 4 000 - 6 000 kr lägre än det genomsnittliga kvadratmeterpriset för jämförbara bostäder i området. Efterfrågan på bostäder i Skellefteå är stor och bostadsunderskottet väntas kvarstå även under kommande år.

Bolaget lånar nu in upp till 12 mkr för att refinansiera ett tidigare lån via Tessin och slutföra projektet. Lånet löper upp till 12 mån med 11 % årsränta och säkerställs med fastighetspant, proprieborgen samt begränsad personlig borgen.

Projektets styrkor

  • Ca 70 % sålt med bindande avtal
  • Fastighetspant
  • Byggnation pågår