Mathesa Investments AB • Gnosjö

Investera i Förvärv av hyresbostäder i Småland

En fastighetskoncern har nyligen förvärvat ett hyresbestånd omfattande 213 centrumnära lägenheter i en mindre ort i Småland, samtliga bostäder är fullt uthyrda. Lånet löper upp till 24 mån med halvårsvisa ränteutbetalningar. Den årliga avkastningen uppgår till 9 % och lånet säkerställs med proprieborgen, personlig borgen och fastighetspant.
Rest kapital
5 080 000 SEK
Återbetalt
Antal investerare
40
Investeringsslag
Lån
Löptid
Upp till 24 mån
Årsränta
9 %
Minimiinvestering
30 000 SEK
Lånenummer
#19118-1

Detta projekt är avslutat och vi tar inte längre emot reservationer.