Investera i Expansion av hyresbestånd i Västsverige

Västsverige

Investera i expansionen av en fastighetskoncern med ett befintligt hyresbestånd om ca 470 bostäder värderade till ca 450 mkr. Lånet löper upp till 18 mån med halvårsvisa ränteutbetalningar. Årsavkastningen uppgår till 9 % och säkerställs med aktiepant i koncernens moderbolag samt begränsad personlig borgen från den fysiska ägaren i koncernen.

Fastigheter i Trollhättan
Fastigheter i Trollhättan

Översikt

En fastighetskoncern som äger och förvaltar hyresfastigheter på flera orter i Sverige planerar nu för fortsatt expansion. I dagsläget omfattar beståndet ca 150 lägenheter i Trollhättan, ca 100 lägenheter i Getinge samt ca 220 lägenheter i Gnosjö. Dessutom äger koncernen fastigheter på Tjörn och Orust samt skogsmark och tomter för exploatering i Finland. I samtliga av dessa orter finns utvecklingspotential till att skapa flera lägenheter, öka fastigheternas värde och generera högre intäkter genom ökade kassaflöden.

Hyresintäkterna för de första nio månaderna i 2020 uppgår till ca 26,3 mkr med ett driftnetto om ca 20,6 mkr och direktavkastning om ca 6 %. Företrädarna för koncernen har mångårig erfarenhet av fastighetsförvaltning och det befintliga beståndet värderas till ca 450 mkr med en uthyrningsgrad om 100 % (värdetidpunkt juni 2020). Låntagaren redovisar en preliminär balansomslutning om ca 113 mkr per 2020-09-30. Koncernen har sedan tidigare genomfört tre kapitalresningar via Tessin varav två har återbetalats till investerarna under 2019/2020.

Bolaget lånar nu in upp till 15 mkr med möjlighet till överteckning upp till 23 mkr för att refinansiera ett befintligt lån samt för att delfinansiera kommande utvecklingsprojekt. Lånet löper upp till 18 mån med halvårsvisa ränteutbetalningar. Årsavkastningen uppgår till 9 % och säkerställs med aktiepant i koncernens moderbolag samt begränsad personlig borgen från den fysiska ägaren i koncernen.

Investeringens styrkor

  • Befintligt hyresbestånd om 450 mkr
  • Två återbetalda kapitalresningar
  • Stabila kassaflöden