Mathesa Investments AB • Västsverige

Investera i Expansion av hyresbestånd i Västsverige

Investera i expansionen av en fastighetskoncern med ett befintligt hyresbestånd om ca 470 bostäder värderade till ca 450 mkr. Lånet löper upp till 18 mån med halvårsvisa ränteutbetalningar. Årsavkastningen uppgår till 9 % och säkerställs med aktiepant i koncernens moderbolag samt begränsad personlig borgen från den fysiska ägaren i koncernen.
Fastigheter i Trollhättan
Fastigheter i Trollhättan

Översikt

En fastighetskoncern äger och förvaltar en industrifastighet med utvecklingspotential. Fastigheten har ett attraktivt läge strax norr om Emmaboda centrum och fastighetsägaren planerar nu att hyresgästanpassa fastigheten för drift av en modern serverhall.

Värdet på fastigheten efter anpassning väntas uppgå till 8,8 mkr med en direktavkastning om 12,6 %. Koncernen, vars moderbolag ställer borgen för det aktuella lånet, har mångårig erfarenhet av fastighetsförvaltning och äger ett bestånd som värderas till ca 40 mkr.

Bolaget lånar nu in upp till 5 mkr för renovering och ombyggnation av fastigheten. Lånet löper upp till 18 mån med 10 % årsränta och säkerställs med bottenpant, proprieborgen samt aktiepant.

Investeringens styrkor

  • Bottenpant
  • 12,6 % direktavkastning
  • Minsta investering 30 000 kr

Rest kapital
10 420 000 SEK
Återbetalt
Antal investerare
99
Investeringsslag
Lån
Löptid
Upp till 18 mån
Årsränta
9 %
Minimiinvestering
50 000 SEK
Lånenummer
#20256-1

Detta projekt är avslutat och vi tar inte längre emot reservationer.