Investera i Företagslokaler strax utanför Göteborg

Mölnlycke

Ett fastighetsbolag äger en fullt uthyrd industrifastighet strax utanför Göteborg. Lånet löper upp till 24 mån med möjlighet till amortering. Årsavkastningen uppgår till 9 % och lånet säkerställs med fastighetspant, aktiepant samt proprieborgen.

Översikt

En fastighetskoncern äger och förvaltar en fullt uthyrd industrifastighet i Mölnlycke, ca tio min från centrala Göteborg. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till ca 6 000 kvm fördelat på sex lokaler som nyttjas för bland annat verkstad, lager och kontor. De befintliga hyresgästerna har huserat i lokalerna i ca 10 - 20 år.

Fastigheten har ett attraktivt läge längs riksväg 40 och värderas i dagsläget till ca 49 mkr med en årlig direktavkastning om ca 7,6 %. Koncernen äger ytterligare hyresfastigheter i Göteborgsområdet.

Bolaget lånar nu in upp till 5,5 mkr för att frigöra kapital till förmån för pågående och kommande projekt inom koncernen. Lånet löper upp till 24 mån med möjlighet till amortering. Årsavkastningen uppgår till 9 % och lånet säkerställs med fastighetspant, aktiepant samt proprieborgen från koncernens moderbolag.

Projektets styrkor

  • Fullt uthyrda lokaler med stabila kassaflöden
  • Fastighetspant
  • Attraktivt läge intill riksväg 40