Framläget 1 AB • Strängnäs

Investera i Försåld nyproduktion i Strängnäs

Investera i uppförandet av 28 byggstartade hyresrätter i Strängnäs. Lånet löper upp till ca 15 mån med 10 % årsränta och säkerställs med initial bottenpant i fastigheten samt proprieborgen.

Översikt

Framfast-koncernen uppför nu 28 hyresrätter i form av två flerbostadshus i Strängnäs. Markarbetet är i full gång och projektet har beviljats investeringsstöd om ca 12,5 mkr. De 28 hyresrätterna ingår i ett större fastighetsprojekt med byggnation på sammanlagt fyra projektfastigheter. Byggnationen av de två tidigare etapperna delfinansierades via Tessin och det aktuella erbjudandet avser den tredje av totalt fyra etapper.

Hela projektet om totalt 149 hyresrättslägenheter har redan har sålts till Heimstaden, ett välkänt fastighetsbolag som tillträder i samband med färdigställandet under Q4 2022. Det totala projektvärdet väntas uppgå till ca 316 mkr med ett preliminärt LTGDV om ca 75 %. Framfast har genomfört flertalet kapitalresningar via Tessin och hittills har 14 bostadsprojekt om totalt ca 190 mkr återbetalats.

Bolaget lånar nu in 15 mkr för att delfinansiera byggnationen av etapp 3. Lånet löper upp till 15 mån med 10 % årsränta och säkerställs med initial bottenpant samt proprieborgen.

Investeringens styrkor

  • Projektet sålt till välkänt fastighetsbolag

  • Fastighetspant med bästa rätt

  • Flertalet återbetalda projekt

Rest kapital på 2 timmar
15 000 000 SEK
Antal investerare
2
Investeringsslag
Lån
Löptid
Upp till 15 mån
Årsränta
10 %
Minimiinvestering
100 000 SEK
Lånenummer
#21173-1

Detta projekt är avslutat och vi tar inte längre emot reservationer.