Investera i Naturnära smålägenheter i Nacka

Nacka

En fastighetsutvecklare med fyra återbetalda projekt via Tessin uppför nu 36 bostadsrätter i Saltsjö-Boo, Nacka. Lånet löper upp till ca 20 mån med 9 % årsränta och säkerställs med bottenpant i fastigheten samt proprieborgen.

Översikt

En etablerad koncern uppför nu 36 bostadsrätter i Eknäs, Nacka kommun, endast 15 minuter från Södermalm med buss eller bil. Fastigheten förvärvades i början på mars 2021 och byggarbetet planeras starta inom kort. Bostäderna beräknas färdigställas under Q3 2022.

Hittills har ca 20 mkr investerats i projektet i form av markförvärv och projektering. Projektet har värderats till ca 45 mkr i färdigställt skick (värdetidpunkt februari 2021). Moderbolaget, som ställer borgen för det aktuella lånet, har mångårig erfarenhet av fastighetsutveckling och redovisar preliminärt en balansomslutning om ca 70 mkr per 2020-12-31 med en soliditet om 81 %.

Bolaget lånar nu in upp till 13 mkr i en första kapitalresning för att delfinansiera byggnationen av bostadsrätterna. Ytterligare två kapitalresningar om totalt ca 28 mkr väntas genomföras under 2021. Lånet löper upp till ca 20 mån med 9 % årsränta och säkerställs med bottenpant i fastigheten samt proprieborgen.

Investeringens styrkor

  • Bottenpant

  • 20 mkr investerat i projektet

  • Fyra återbetalda kapitalresningar