Låna ut pengar till fastighetsbolag
med bra avkastning

Nu kan du också investera i fastighetsprojekt

  • En miljard återbetalt

  • Förväntad avkastning 7-13 %

  • Bra alternativ till börsen

  • Över 50 000 aktiva medlemmar

Så investerar du i fastighetslån

Tessin är Nordens största plattform för fastighetsinvesteringar med över 50 000 registrerade medlemmar. Att skapa ett konto är kostnadsfritt och gör att du enkelt kan komma igång med investeringarna. På Tessins projektsida presenteras nya investeringsmöjligheter varje vecka av olika karaktär. Sedan starten har Tessin rest mer än 1,9 miljarder kronor i kapital fördelat på över 170 projekt. Registrera dig idag och bli uppdaterad med investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka!

Registrera konto

Att registrera ett konto är kostnadsfritt och krävs för att kunna investera i fastighetsprojekt. Vi tar god hand om dina kontaktuppgifter och säljer dem aldrig vidare till tredje part.

Historisk avkastning och risk

Investeringar på Tessins plattform har historiskt haft en hög avkastning. Sedan 2017 har 1,4 miljarder kronor i säkerställda lån förmedlats till 125 projekt, varav 580 miljoner kronor hittills har utbetalatas inklusive ränte. Som med alla investeringar är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Rekommendationen är att alltid sprida kapitalet över olika investeringar enligt modern portföljteori. Under perioden 2017-2020 har en kreditförlust bekräftats av 45 avslutade lån vilket historiskt motsvarar en mycket låg andel. För alla lån som förmedlas via Tessin finns en extern tredje part, låneagenten Intertrust (Sweden) AB, som bevakar och utövar långivarnas rättigheter och intressen i frågor som rör lånet.

Grafen jämför den historiska avkastningen på säkerställda lån på Tessin, OMRX Bond All Index och OMXS30 åren 2016-2019.

Låntagarens perspektiv

Fastighetsbolag i behov av kapital?

Tidigare motsvarade andelen eget kapital 25 procent av projektfinansieringen, men i dagsläget har bankernas krav på fastighetsaktörer dubblats. De förhöjda kraven kom i samband med att regelverket Basel III infördes, ett regelverk som tvingat banker att införa mer restriktiva utlåningspolicys. Konsekvensen är ett stort finansieringsgap på fastighetsmarknaden som behöver ersättas med andra typer av finansieringskällor. Tessin har öppnat upp möjligheten för små och medelstora fastighetsaktörer att uppnå en högre belåningsgrad genom att erbjuda flexibel finansiering via plattformens investerarnätverk.