Låna ut pengar till fastighetsbolag
med bra avkastning

Nu kan du uppnå riskspridning med Tessins låneportfölj

  • Riskspridning över åtta säkerställda lån

  • Förväntad avkastning ~ 7,5 procent

  • Minsta investering 30 000 kronor

  • Bra alternativ till börsen

Registrera konto

Att registrera ett konto är kostnadsfritt och krävs för att kunna investera i fastighetsprojekt. Vi tar god hand om dina kontaktuppgifter och säljer dem aldrig vidare till tredje part.

Pågående projekt

Investera i Tessins Låneportfölj

Tessin är Nordens största plattform för fastighetsinvesteringar med över 50 000 registrerade medlemmar. Att skapa ett konto är kostnadsfritt och gör att du enkelt kan komma igång med investeringarna. På Tessins projektsida presenteras nya investeringsmöjligheter varje vecka. Sedan starten har mer än två miljarder kronor förmedlats till svenska fastighetsprojekt via plattformen.

En populär strategi bland plattformens medlemmar är att sprida investeringarna, och därmed även till viss del risken, över flera lån med olika karaktär. Flera medlemmar har efterfrågat möjligheten att göra motsvarande, men med en lägre insats. För att möta medlemmarnas önskemål har Tessin lanserat en ny investeringsprodukt i form av en låneportfölj som innehåller ett flertal olika fastighetslån. Minsta investeringsbelopp per låneportfölj ofta lägre än det som gäller för investeringar i separata projekt.

Nyligen lanserades en ny låneportfölj som sänker trösklarna för diversifiering ytterligare. Den aktuella låneportföljen innehåller åtta säkerställda lån som tidigare har fulltecknats via plattformen. Det lägsta investeringsbeloppet som kan placeras i låneportföljen är 30 000 kronor och portföljens förväntade avkastning är 7,5 procent.

Läs mer om erbjudandet här.

Genom att skapa ett konto blir du uppdaterad med investeringsmöjligheter varje vecka - både i form av säkerställda lån och låneportföljer!

Historisk avkastning och risk

Investeringar på Tessins plattform har historiskt haft en hög avkastning. Sedan 2017 har 1,4 miljarder kronor i säkerställda lån förmedlats till 125 projekt, varav 580 miljoner kronor hittills har utbetalatas inklusive ränta. Som med alla investeringar är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Rekommendationen är att alltid sprida kapitalet över olika investeringar enligt modern portföljteori. Under perioden 2017-2020 har en kreditförlust bekräftats av 45 avslutade lån vilket historiskt motsvarar en mycket låg andel. För alla lån som förmedlas via Tessin finns en extern tredje part, låneagenten Intertrust (Sweden) AB, som bevakar och utövar långivarnas rättigheter och intressen i frågor som rör lånet.

Grafen jämför den historiska avkastningen på säkerställda lån på Tessin, OMRX Bond All Index och OMXS30 åren 2016-2019.

Låntagarens perspektiv

Fastighetsbolag i behov av kapital?

Tidigare motsvarade andelen eget kapital 25 procent av projektfinansieringen, men i dagsläget har bankernas krav på fastighetsaktörer dubblats. De förhöjda kraven kom i samband med att regelverket Basel III infördes, ett regelverk som tvingat banker att införa mer restriktiva utlåningspolicys. Konsekvensen är ett stort finansieringsgap på fastighetsmarknaden som behöver ersättas med andra typer av finansieringskällor. Tessin har öppnat upp möjligheten för små och medelstora fastighetsaktörer att uppnå en högre belåningsgrad genom att erbjuda flexibel finansiering via plattformens investerarnätverk.