Skalbara investeringar i säkerställda fastighetslån

Tessin Capital erbjuder säkerställda fastighetsinvesteringar till institutioner och fonder

  • Exklusiv förtur till investeringserbjudanden

  • Förväntad årlig avkastning 7-13 %

  • Alternativ till räntebärande värdepapper eller obligationsmarknaden

  • Räntebärande lån med samma säkerhet som banken

En del av nordens ledande investeringsplattform

Tessins digitala investeringsplattform har idag över 52 000 användare som tillsammans har förmedlat mer än två miljarder kronor till fler än 200 svenska fastighetsprojekt. Under 2019 startades Tessin Capital för att bygga en ny struktur som möjliggör för större investerare att göra skalbara placeringar i säkerställda fastighetslån. Sedan dess har mer än 100 miljoner kronor tillförts via Tessin Capital.

Tessin Capital är ett bolag inom Tessins koncern som erbjuder kapitalrådgivning och marknadsföring för kapitalstarka investerare med utgångspunkt i kundens unika mål, behov och riskpreferenser.

Fastighetslånen tilldelas olika kategorier av fastighetsprojekt med varierande löptider, räntenivåer och säkerheter. För att kunna erbjuda en hög och personlig service är Tessin Capital exklusivt för investerare som avser att placera minst fem miljoner kronor. För mindre investeringar hänvisas direkt till Tessins plattform.

Vill du veta mer? Kontakta oss idag

Milad Gholami
Head of Capital Aquisition
070 542 66 23
milad@tessin.se

Lars Almqvist
CEO Tessin Capital
lars@tessin.se
070 720 86 74

Registrera konto

Att registrera ett konto är kostnadsfritt och krävs för att kunna investera i fastighetsprojekt. Vi tar god hand om dina kontaktuppgifter och säljer dem aldrig vidare till tredje part.