Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Skalbara investeringar i säkerställda fastighetslån

Tessin Capital erbjuder säkerställda fastighetsinvesteringar till institutioner och fonder

  • Exklusiv förtur till investeringserbudanden

  • Förväntad årlig avkastning 8-10 %

  • Alternativ tillgångsslag för räntebärande värdepapper eller obligationsmarknaden

  • Räntebärande lån med samma säkerhet som banken

En del av Nordens ledande investeringsplattform

Tessins digitala investeringsplattform har idag över 50 000 användare som tillsammans har förmedlat mer än två miljarder kronor till cirka 200 svenska fastighetsprojekt. Under 2019 startades Tessin Capital för att bygga en ny struktur som möjliggör för större investerare att göra skalbara placeringar i säkerställda fastighetslån. Sedan dess har totalt 100 miljoner kronor tillförts via Tessin Capital.

Tessin Capital är ett bolag inom Tessins koncern som erbjuder kapitalrådgivning och marknadsföring för kapitalstarka investerare med utgångspunkt i kundens unika mål, behov och riskpreferenser.

Fastighetslånen tilldelas olika kategorier av fastighetsprojekt med varierande löptider, räntenivåer och säkerheter. För att kunna erbjuda en hög och personlig service är Tessin Capital exklusivt för investerare som avser att placera minst fem miljoner kronor. För mindre investeringar hänvisas direkt till Tessins plattform.

Vill du veta mer? Kontakta oss idag

Milad Gholami
070 542 66 23
milad@tessin.se

Lars Almqvist
lars@tessin.se

Historisk avkastning och risk

Investeringar på Tessins plattform har historiskt haft en hög avkastning. Sedan 2017 har 1,4 miljarder kronor i säkerställda lån förmedlats till 125 projekt, varav 580 miljoner kronor hittills har utbetalatas inklusive räntea. Som med alla investeringar är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Rekommendationen är att alltid sprida kapitalet över olika investeringar enligt modern portföljteori. Under perioden 2017-2020 har en kreditförlust bekräftats av 45 avslutade lån vilket historiskt motsvarar en mycket låg andel. För alla lån som förmedlas via Tessin finns en extern tredje part, låneagenten Intertrust (Sweden) AB, som bevakar och utövar långivarnas rättigheter och intressen i frågor som rör lånet.

Grafen jämför den historiska avkastningen på säkerställda lån på Tessin, OMRX Bond All Index och OMXS30 åren 2016-2019.

Registrera konto

Att registrera ett konto är kostnadsfritt och krävs för att kunna investera i fastighetsprojekt. Vi tar god hand om dina kontaktuppgifter och säljer dem aldrig vidare till tredje part.