Låna ut pengar till fastighetsbolag
med bra avkastning

Nu kan du också investera i fastighetsprojekt

  • Förväntad avkastning 7-13 %

  • Bra alternativ till börsen

  • Över 55 000 aktiva medlemmar

  • Över 260 finansierade fastighetsprojekt

Registrera konto

Att registrera ett konto är kostnadsfritt och krävs för att kunna investera i fastighetsprojekt. Vi tar god hand om dina kontaktuppgifter och säljer dem aldrig vidare till tredje part.

Steg för steg

Så fungerar det

1. Utforska

Börja med att leta efter ett fastighetsprojekt som du tror på och vill placera ditt kapital i.


2. Investera

När du hittat ett projekt som du gillar väljer du hur mycket kapital du vill investera.


3. Följ

Via Tessin får du sedan löpande information om fastighetsprojektet du valt att investera i.


4. Avkastning

Avkastning skapas genom återbetalning av lån jämte ränta.

Investera i fastighetslån

Tessin är Nordens största plattform för fastighetsinvesteringar med över 55 000 registrerade medlemmar. Att skapa ett konto är kostnadsfritt och gör att du enkelt kan komma igång med investeringarna. På Tessins projektsida presenteras nya investeringsmöjligheter varje vecka av olika karaktär. Sedan starten har Tessin rest mer än 2,8 miljarder kronor i kapital fördelat på över 260 projekt. Registrera dig idag och bli uppdaterad med investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka!

Historisk avkastning och risk

Investeringar på Tessins plattform har historiskt haft en hög genomsnittlig årsavkastning om 8,4 procent. Som med alla investeringar är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Rekommendationen är att alltid sprida kapitalet över olika investeringar enligt modern portföljteori. För alla lån som förmedlas via Tessin finns en extern tredje part, låneagenten Intertrust (Sweden) AB, som bevakar och utövar långivarnas rättigheter och intressen i frågor som rör lånet.

Låntagarens perspektiv

Fastighetsbolag i behov av kapital?

Tidigare motsvarade andelen eget kapital 25 procent av projektfinansieringen, men i dagsläget har bankernas krav på fastighetsaktörer dubblats. De förhöjda kraven kom i samband med att regelverket Basel III infördes, ett regelverk som tvingat banker att införa mer restriktiva utlåningspolicys. Konsekvensen är ett stort finansieringsgap på fastighetsmarknaden som behöver ersättas med andra typer av finansieringskällor. Tessin har öppnat upp möjligheten för små och medelstora fastighetsaktörer att uppnå en högre belåningsgrad genom att erbjuda flexibel finansiering via plattformens investerarnätverk.