Vad gäller när man ger bort en fastighet som gåva?

Julen är en tid för gåvor av olika storlek. Vanligast är förstås att ge bort något som man lätt kan slå in och lämna ifrån sig för hand. Men emellanåt uppstår ett tillfälle då man vill ge bort något betydligt större än en liten ask. Det här är vad som gäller när du ger bort en fastighet som gåva.

Julen är en underbar tid då man får tillfälle att umgås med familj och vänner. Det hör också till högtiden att ge bort klappar till de du tycker om. För små klappar för fastighetsinvesteraren, kan du hitta inspiration från vårt inlägg om detta från förra året.

Vad hittar man på för klapp till någon som gillar mycket stora paket? Då kanske inte ett [dyrt pepparkakshus på en bra adress[(https://tessin.com/sv/blogg/kostnaden-av-ett-pepparkakshus/) räcker hela vägen för att stilla begäret. Då är en fastighet ett hett tips på en julklapp. Men vad gäller då för att fullgöra gåvan?

Det behöver så klart inte nödvändigtvis bara vara i samband med julen som det kan vara aktuellt att ge bort en fastighet. Generationsskiften av ett hem eller ett sommarhus är exempel på vanliga syften bakom varför man vill ge en fastighet i gåva till någon.

Så går du tillväga för att ge en fastighet som gåva

För att kunna ge bort en fastighet, ställs vissa krav på hur detta dokumenteras. Som du säkert är bekant med, krävs det att ett avtal om fastighetsöverlåtelse är skriftligt. Detta gäller också när fastigheten överlåts som en gåva.

Gåvan måste dokumenteras av ett gåvobrev som undertecknas av både givaren och mottagaren. Gåvobrevet måste också tydligt innehålla vilken fastighet det gäller, inklusive fullständig fastighetsbeteckning. Om flera personer är mottagare av gåvan måste också förtydliga om varje mottagare har lika rätt till gåvan, eller annars hur den är uppdelad.

Ofta rekommenderas också att gåvobrevet ska bevittnas av två personer. Det är i sig inget krav för att gåvan ska vara giltig, men Lantmäteriet som inskrivningsmyndighet kräver att detta bevittnas och kan annars förklara lagfartsansökan som vilande. För att underlätta för er själva, kan ni därför se till att gåvobrevet bevittnas redan från början.

En viktig aspekt att bestämma sig om, är om gåvan ska utgöra förskott på arv eller inte. Om du exempelvis har två barn och ger en fastighet till ett av barnen, kan det ses som rättvist att fastigheten är ett förskott på arvet vid ditt slutliga frånfälle. Då justeras din kvarlåtenskap så att det barn som inte fick en fastighet istället åtnjuter mer av arvet. Det är därför viktigt att du kommer ihåg att i gåvobrevet redogöra för om gåvan är ett förskott på arv eller inte.

När gåvobrevet är på plats och i sin ordning, är det dags att ansöka om lagfart. Det gör ni som sagt hos Lantmäteriet som inskrivningsmyndighet. Detta måste göras inom tre månader från undertecknandet av gåvobrevet.

Skattekonsekvenser när du ger bort en fastighet

I Sverige är gåvoskatten avskaffad sedan flera år tillbaka. Det innebär att mottagaren av gåvan inte behöver betala skatt på gåvans värde, och givaren inte heller får göra något motsvarande skatteavdrag för gåvan.

När mottagaren så småningom säljer fastigheten och ska betala vinstskatt, är det viktigt för denna att veta hur kapitalvinsten ska beräknas. Det är vanligtvis skillnaden mellan försäljningspriset och anskaffningsbeloppet, men för en gåva utgår som bekant ingen köpeskilling. Det man gör istället, är att gåvogivarens inköpspris överförs till mottagaren för beräkningen. Vinsten räknas alltså som skillnaden mellan mottagarens försäljningspris och givarens köpeskilling.

Även om ingen gåvoskatt utgår när en fastighet överlåts, så kommer en stämpelskatt uttas när lagfarten registreras hos Lantmäteriet. Storleken på denna beräknas som 1,5 % av det högsta av priset och taxeringsvärdet. För en gåva, är det då normal taxeringsvärdet som denna beräknas på. För en fastighet med ett taxeringsvärde på 2 000 000 kronor, är stämpelskatten således 30 000 kronor, plus en expeditionsavgift på 825 kronor.

Är du intresserad av att ge bort en fastighet och har fler frågor, eller överväger att ge bort en fastighet i ett annat land? Många planerar kanske för att skifta ned fastigheter vid solkusten och omkring Medelhavet till nästa generation. Reglerna utomlands kan skilja sig åt mot vad som gäller i Sverige. Sök alltid rådgivning av en lokal jurist för att gå igenom dina frågor och din situation när du är osäker.

Vad du än kommer att ge bort i julklapp i år, oavsett om det är fastighetsrelaterat eller inte, önskar alla vi på Tessin dig en riktigt god jul och ett lyckosamt nytt år!

Liknande artiklar

Du kanske även gillar: