Nyheter på plattformen: Tessin Services

Nyheter på plattformen: Tessin Services

Nyligen lanserades Tessins nya låneagentsverksamhet “Tessin Services” i syfte att effektivisera låneprocessen och öka kontinuiteten och tryggheten för medlemmarna på Tessins plattform. Tessin Services kommer att företräda långivarna i förhållande till låntagarna samt hantera alla säkerheter kopplade till de lån som förmedlas via plattformen.

Så funkar det

Tessin Services AB är ett helägt bolag inom Tessinkoncernen som ersätter nuvarande externa låneagenten (Intertrust) som tidigare företrätt Tessins långivare i lånen upptagna via plattformen. Tessin Services kommer vara part i skuldebrevet, hantera säkerheter och företräda långivarna gentemot låntagarna. I samarbete med Lowell, som är en ledande aktör på marknaden för kredithantering, kommer även alla frågor som rör fordringar på låntagare, eventuella tvister samt domstols- och myndighetsärenden att hanteras av Tessin Services.

För att ytterligare stärka säkerheten för såväl långivare som låntagare kommer Lowell hantera så kallade ”back-up servicing”-tjänster, vilket innebär att Lowell träder in i Tessin Services ställe och hanterar Tessins Services åtaganden i det fall Tessin Services av någon anledning inte har möjlighet eller förmåga att uppfylla sina åtaganden som låneagent.

Ökad trygghet för långivare

”En egen låneagentverksamhet har stått högt upp på önskelistan under lång tid och vi är stolta över att lansera Tessin Services. Målet är att implementera en effektivare och tydligare process som innebär ökad trygghet för våra långivare.” säger Heidi Wik VD för Tessin.

Via Tessin Services möjliggörs en tydligare process som innebär ökad trygghet för Tessins medlemmar, vilket är av högsta prioritet för Tessin. Hittills har Tessins Services hanterat 5 signerade lån och inom kort lanseras ytterligare projekt. Håll utkik på projektsidan för nya investeringsmöjligheter!

Välkommen att kontakta Tessin Services på info@tessinservices.se om du har några frågor. Håll utkik i nyhetsbreven för nya investeringsmöjligheter!Du kanske även gillar: