Tessin Dictionary: Omvänt förvärv

Tessin Dictionary: Omvänt förvärv

I Tessins projektbeskrivningar dyker det ofta upp branschtermer som kan vara bra att hålla koll på. #TessinDictionary är ett koncept där vi löpande förklarar olika användbara finansiella och fastighetsrelaterade begrepp.

Apportemission

En apportemission innebär att betalning för nyemitterade aktier i ett bolag betalas med annan egendom såsom aktier, fastigheter, eller patent istället för pengar.

22/06/21 publicerade Tessin ett pressmeddelande gällande bolagets erbjudande till aktieägarna i Tessin Nordic AB (publ) (“Tessin”). Erbjudandet som genomförts innehåller två apportemissioner som genomförs i syfte att aktieägarna i Tessin Nordic ska bli aktieägare i Tessin Nordic Holding.

Den första apportemissionen riktades till större aktieägare i Tessin och har nu registrerats hos Bolagsverket, vilket innebär att aktierna inom kort kommer att bokas ut till de aktieägare som accepterat erbjudandet.

Den andra apportemissionen riktades till övriga aktieägare i Tessin och denna emission kommer inom kort att lämnas in för registrering hos Bolagsverket. Så snart som Bolagsverket har registrerat apportemissionen kommer aktierna att bokas ut till de aktieägare som accepterat erbjudandet.

Läs pressmeddelandet här!Du kanske även gillar: