Ökande intresse för fastighetsinvesteringar bland institutioner och investerare

Ökande intresse för fastighetsinvesteringar bland institutioner och investerare

I det rådande läget är investeringsviljan fortsatt hög bland kapitalstarka investerare. Ett flertal aktörer har på senare tid valt att omvärdera sina placeringar och sökt sig till investeringsalternativ som erbjuder en högre grad av säkerhet. Samtidigt har det kortsiktiga kapitalbehovet ökat inom fastighetssektorn, vilket har lett till att fler säkerställda investeringsmöjligheter har öppnat upp sig inom segmentet.

Tessin Capital är ett bolag inom Tessins koncern som bistår fonder, privata och institutionella investerare som söker exponering mot fastighetsmarknaden genom investeringar i de fastighetslån som kan vara för stora för Tessins plattform.

”Investeringar i lån med hög räntebärande avkastning och bankliknande krav på säkerheter i form av fastighetspant kommer alltid att vara attraktiva” konstaterar Milad Gholami Head of Capital Acquisition på Tessin Capital. ”Mars var en turbulent månad på många sätt, men effekterna av pandemin väntas vara mer begränsade i fastighetsbranschen, eftersom de flesta fastighetsägarna har stabila kassaflöden och starka balansräkningar.”

Under perioden trotsade Tessin Capitals partner Fastighetsräntefonden den ekonomiska motvinden och levererade en positiv navkurs på 0.52 procent genom att enbart placera i fastighetslån via Tessin. Parallellt utbetalades dessutom cirka 66 miljoner kronor till långivarna på Tessins plattform, varav 7,5 miljoner avser ränta.

”Det här visar på en styrka i vår modell” säger Milad Gholami.

Tessins plattform har idag fler än 50 000 medlemmar, av vilka en mindre andel tillhör Tessins premiumnätverk. Premiumnätverket utgörs av kapitalkraftiga investerare som var och en investerar minst 500 000 kronor årligen via Tessin. Bara under mars 2020 har ett flertal projekt fulltecknats av endast premiumnätverket.
”Många fastighetsbolag vill av strategiska skäl inte skylta med kapitalstrukturen” förklarar Milad Gholami. ”Att sammankoppla kapitalsökande fastighetsbolag med plattformens kapitalstarka investerarbas har visat sig vara ett intressant alternativ för båda parter.”

Ny struktur möjliggör förtur till fler projekt

Under 2019 byggde Tessin Capital en struktur som förenklar för större institutionella investerare att placera kapital i form av säkerställda fastighetslån. Tessin Capital riktar sig enbart till de privata eller institutionella investerare som söker placeringar för minst fem miljoner kronor årligen.

”Vi kan se att allt fler kapitalstarka aktörer vänder sig till oss när det är oroligt på marknaden” berättar Milad Gholami. ”Vår målsättning är att hjälpa investerare att skapa långsiktiga och stabila kassaflöden med en attraktiv totalavkastning jämfört med andra investeringar.”

Under 2020 har Tessin Capital utarbetat modellen så att ett fåtal större aktörer kan fördela ett lån mellan sig, vilket gör att flera projekt har kunnat fulltecknas utanför plattformen. Det skapar möjligheter för kunniga investerare med starka balansräkningar som är redo att agera. Hittills har totalt 26 miljoner kronor fördelat på tre säkerställda lån med en förväntad årlig avkastning mellan 8-10% procent finansierats på det viset. Investerarna är kapitalstarka institutionella aktörer.

”Vi har sett ett ökat intresse och söker nu nya samarbetspartners som är villiga att investera. Det är en win-win eftersom låntagarna får kapitalet snabbare och institutionerna får tillgång till en stor mängd investeringsmöjligheter. Samtidigt kan vi finansiera större belopp och därmed erbjuda en större bredd till plattformens övriga användare.”

Söker du exponering mot fastighetsmarknaden?

För att kunna erbjuda en hög servicegrad arbetar Tessin Capital exklusivt med investerare som har för avsikt att placera minst fem miljoner kronor. För de som är intresserade av mindre investeringar är det bästa sättet att skapa ett konto och investera direkt via Tessins plattform. Om du vill veta mer om Tessin Capital kontakta Milad Gholami.

Kontaktinformation
Milad Gholami
Head of Capital Acquisition
+46 70 542 66 23
milad@tessin.se
LinkedInDu kanske även gillar: