Förvaltar du kapital och söker exponering mot fastighetsmarknaden?

Förvaltar du kapital och söker exponering mot fastighetsmarknaden?

Finansiera framtidens bostäder med räntebärande fastighetslån

Under senaste veckorna har det kortsiktiga kapitalbehovet ökat inom fastighetssektorn, vilket har lett till att ett flertal större fastighetsbolag vänt sig till oss för finansiering, berättar Milad Gholami Head of Capital Acquisition på Tessin Capital.

”Det är ett unikt läge”, konstaterar han, ”Inget fastighetsbolag kan med automatik räkna med stöd från banken idag, oavsett hur stark balansräkningen är och vilka kassaflöden verksamheten genererar. Både fastighetsbolag och investerare tvingas omvärdera sina processer, tänka om och vara öppna för nya lösningar. Fastighetslån med fast ränta och bra säkerheter är ett bra alternativ för kapitalstarka investerare som vill bredda sin exponering mot fastighetsmarknadens attraktiva avkastningsnivåer.”

Tessin Capital bistår fonder och andra institutioner som söker exponering mot fastighetsmarknaden med skräddarsydda investeringserbjudanden i fastighetslån på Tessins plattform. Plattformen har idag fler än 50 000 användare som tillsammans har investerat mer än två miljarder kronor i svenska fastighetsprojekt.

”Hittills har Tessin Capital bistått plattformen med fastighetslån om 100 miljoner kronor, men som det ser ut idag överskrider kapitalbehovet kapaciteten. Vi söker fler investerare som avser att sprida sitt kapital i en portfölj med säkerställda fastighetslån” kommenterar Milad Gholami.

I det rådande marknadsläget uppstår många intressanta investeringsmöjligheter för kapitalstarka investerare som är redo att agera. Säkerställda fastighetslån är ett attraktivt komplement eller alternativ till räntefonder och obligationer.

Läs mer om Tessin Capital här.

Ny struktur möjliggör förtur till fler projekt

Under 2019 byggde Tessin Capital en struktur som förenklar för större institutionella investerare att placera i fastighetslån innan de presenteras på Tessins plattform. Investeringserbjudandet möjliggörs genom en etablerad sourcingmodell som identifierar, analyserar och paketerar ett stort antal fastighetslån.

”Bland våra större investerare ser vi ett tydligt behov av att kunna investera på ett mer skalbart sätt med integrerade lösningar och personlig service. Det är vad Tessin Capital tillhandahåller” säger Milad Gholami. ”Med den nya strukturen kan ett fåtal större aktörer kan fördela vissa lån mellan sig utanför plattformen. Tillsammans kan vi uppnå en attraktiv totalavkastning även under turbulenta tider.”

Söker du exponering mot fastighetsmarknaden?

För att kunna erbjuda en hög servicegrad arbetar Tessin Capital exklusivt med investerare som har för avsikt att placera minst fem miljoner kronor. För de som är intresserade av mindre investeringar är det bästa sättet att skapa ett konto och investera direkt via Tessins plattform.

Kontaktinformation
Milad Gholami
Head of Capital Acquisition
+46 70 542 66 23
milad@tessin.se
LinkedInDu kanske även gillar: