Större attefallshus från 1 mars - tjäna pengar på bolundare på 30 kvm

Större attefallshus från 1 mars - tjäna pengar på bolundare på 30 kvm

Den 1 mars 2020 trädde nya regler i kraft för komplementbostadshus, alltså attefallshus som ska användas som permanentbostad. Byggnadsarean för attefallshus som du inte behöver söka bygglov för, ökas nu från 25 kvm till 30 kvm, vilket innebär en ökning av den faktiska boarean från 22 kvm till 27 kvm. Syftet är att ge fastighetsägare ännu bättre förutsättningar att uppföra attefallshus. Det är ett utmärkt tillfälle för exempelvis dig som villaägare att komma igång med din karriär som hyresvärd och bygga upp ett månatligt kassaflöde av hyresintäkter.

Att vara en hyresvärd är en spännande och attraktiv sysselsättning för dig som vill öka dina passiva inkomster. Principiellt sett, får du en extra månadsinkomst för minimalt nedlagd tid. Det innebär att du kan använda din tid till annat och bygga upp fler inkomstströmmar för att på sikt bli ekonomiskt fri.

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 1,5 i kapital fördelat på över 110 projekt.

Skapa ett konto här

Det är däremot inte alltid så lätt att komma igång med att köpa en hyresfastighet för att komma åt detta månatliga kassaflöde. Ofta behövs betydande eget kapital, eftersom banker har blivit mer restriktiva med sin utlåning. Däremot, finns det ett alternativ för dig som bor i villa att komma igång med karriären som hyresvärd, och detta alternativ kräver betydligt mindre finansiell insats. Du kan bygga och hyra ut ett attefallshus.

Attefallshus är en bra väg in på banan som fastighetsmagnat om man är en villaägare med en någorlunda stor tomt. Här har man möjligheten att komma igång med ett extra kassaflöde genom månatliga hyresintäkter. Men också fastighetsbolag som sysslar med nybyggnation kan dra fördel av att bygga attefallshus i anslutning till de enfamiljs- och parbostadshus som man projekterar.

Vad är attefallshus?

Vi har redan tidigare skrivit om vad attefallshus är för något och hur du kan ge en riktig kickstart till din karriär som fastighetsinvesterare. Om du behöver en lätt påminnelse, kan du läsa mer i inlägget om Attefallshus som lösning på bostadsbristen.

I synnerhet i storstadsområdena kan attefallshus hjälpa till med att lindra bostadsbristen. Detta var ett av de huvudsakliga syftena med attefallshusen från början, men efter en utvärdering, har det visat sig att effekterna som skulle bygga bort bristen på bostäder har uteblivit.

Därför har attefallshusen utretts vidare, i hopp om att göra det än mer attraktivt för fastighetsägare att bygga attefallshus. Ett nytt förslag presenterades i juli 2019 och i januari 2020, har regeringen till slut beslutat om att uppdatera reglerna, vilka trädde i kraft ungefär två månader senare.

I sann svensk tradition för komplementbyggnader, har dessa större attefallshus också fått ett namn efter den sittande bostadsministern, och kallas därför för bolundare efter Per Bolund.

Ett attefallshus är, som bekant, en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus som du som har ett enfamiljs- eller parbostadshus får bygga på tomten, oftast utan att du behöver söka bygglov för attefallshuset. Däremot krävs det att den huvudsakliga byggnaden på tomten är färdigbyggd innan du kan börja uppföra attefallshuset. Även om du inte behöver bygglov, måste du dock göra en anmälan till den lokala byggnadsnämnden på kommunen och få ett startbesked.

Om de gamla reglerna för attefallshus

Attefallshuset är en komplementbyggnad som introducerades 2014 som en större variant av en friggebod. Tanken var att attefallshuset också skulle kunna användas som permanentbostad för att lätta på bostadsbristen. När attefallshuset används som boende, kallas det också för ett komplementbostadshus. Med tanke på vilken bostadsbrist som rådde i landet - och som fortfarande råder - var förhoppningen att hundratusentals attefallshus skulle byggas och bli bostäder.

Även om intresset för attefallshus var stort, kom enbart något tusental startanmälningar in till byggnadsnämnderna 2015. Byggstarterna har dock ökat för varje år sedan dess. Däremot är nivåerna fortfarande långt ifrån de som man hoppades på från början.

Storleken på attefallshuset, begränsades ursprungligen till en byggarea på 25 kvm, vilket ger en boarea på strax därunder när man beaktar tjockleken på väggarna. Den invändiga boarean beräknas vara ungefär 22 kvm för attefallshus av normalstorleken.

Vad är nytt med bolundaren - det större attefallshuset?

Eftersom de effekter för bostadsmarknaden som regeringen ville uppnå med attefallshusen inte förverkligades, var det nu läge att ta ett nytt grepp och tänka om. Det fanns utrymme för förbättring för att göra attefallshuset mer lockande. Därför har det under 2019 utretts hur man kan göra om reglerna för attefallshusen, för att göra det mer attraktivt för fastighetsägare att bygga dem och för att skapa förutsättningar för att fler komplementbostadshus byggs med bättre boendekvalitet.

Ett uppdaterat regelverk trädde därför i kraft 1 mars 2020. Syftet med förändringarna har varit att bidra till fler bostäder och öka fastighetsägarnas möjligheter att själv bestämma över hur den egna fastigheten ska utvecklas.

Den viktigaste förändringen med de nya reglerna, är att den bygglovsbefriade byggnadsarean ökar från 25 kvm till 30 kvm. Det innebär, enligt regeringens utredare, att boarean är cirka 27 kvm - jämfört med 22 kvm tidigare - vilket är betydligt mer attraktivt att bo i för en potentiell hyresgäst. Dessutom blir det lättare att skapa en bättre boendekvalitet och innebära att alla grundläggande funktioner i en lägenhet lättare ryms i detta komplementbostadshus.

Attefallshus som används för annat än som permanentbostadshus, alltså komplementbyggnader som garage, växthus, gästhus eller förråd, kommer däremot även fortsättningsvis bara få vara 25 kvm. Ökningen av byggnadsytan gäller bara för komplementbostadshus, alltså när ändamålet är att man ska kunna bo stadigvarande i attefallshuset.

Det större attefallshuset, alltså bolundaren, ger alltså bättre möjligheter för dig som fastighetsägare att bygga en komplementbostad som är attraktiv för potentiella hyresgäster. På så vis, öppnas fler möjligheter upp för dig att tjäna en extra hyresinkomst när reglerna för hur stort du får bygga luckras upp.

För att få bygga ett större attefallshus än 25 kvm, krävs däremot också att byggnaden uppfyller vissa standarder för att byggnaden ska kunna fungera som en permanentbostad. Det innebär att bolundaren ska vara utrustad med fungerande vatten och avlopp, uppfylla tillgänglighetskraven i plan- och bygglagen samt uppfylla lagens krav på energihushållning och värmeisolering. Så se till att du anlitar en välrenommerad firma när du ska bygga ditt större attefallshus, också om du köper attefallshuset nyckelfärdigt.

Det större attefallshuset medför alltså stora fördelar för dig som bor i villa och för dig som är fastighetsägare. Att du nu får bygga 5 kvm större låter kanske inte så mycket, men invändigt gör det stor skillnad i faktisk boarea och underlättar när du ska inreda en bostad som du vill hyra ut när du vill få en extra inkomst varje månad.

Bolundaren kan vara ett utmärkt tillfälle för dig som är intresserad av fastighetsinvesteringar att kickstarta din karriär som fastighetsmagnat och bli hyresvärd. Ett extra kassaflöde som kommer in varje månad är attraktivt för vilken investerare som helst, och du kan använda det till att dryga ut kassan eller att fortsätta bygga på din förmögenhet.

Håll också koll på Tessins hemsida för fler möjligheter att fortsätta din bana som fastighetsinvesterare och investera i säkerställda fastighetskrediter till nordiska små och medelstora fastighetsbolag.


Vill du också ta dig in på fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: