Säkerställda investeringar när börsen svänger

Säkerställda investeringar när börsen svänger

De ekonomiska konsekvenserna av Coronautbrottet har redan visat sig ha långtgående effekter på världens aktiemarknader. Nedgångarna har varit betydande och osäkerheten hos aktieinvesterare stor. Återigen gör sig historien påmind om vikten av att sprida sina investeringar för att skydda sig mot marknadens svängningar.

Den moderna finansmarknaden är djupt sammanflätad och global, och alltmer känslig för utomstående faktorer. Coronaviruset är bara ett exempel på hur riskfylld och ombytlig aktiemarknaden kan vara. Att sprida riskerna genom att öppna investeringsportföljen för tillgångsslag utanför börsen rekommenderas ofta som ett sätt att jämna ut svängningarna.

Att investera i säkerställda fastighetslån via Tessin är ett sätt att kombinera förhållandevis låg risk med hög avkastning. På Tessins plattform presenteras investeringsmöjligheter i form av räntebärande lån. Till skillnad från fastighetsfonder avgörs avkastningsnivån inte av några värdeökningar i underliggande fastigheter utan av vilken ränta fastighetsutvecklaren är villig att betala. Till skillnad från många andra investeringar är fastighetslånen på Tessin skyddade, helt eller delvis, av säkerheter såsom fastighetspant och borgen.

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 1,5 i kapital fördelat på över 110 projekt.

Skapa ett konto här

Alternativa investeringar tar större plats på marknaden

Att investera i fastighetskrediter är en relativt ny möjlighet för privatpersoner och mindre aktörer. Tessin var en pionjär inom området och har sedan starten 2014 finansierat fastighetsprojekt för mer än två miljarder kronor. Lånen på Tessins plattform säkerställs ofta med fastighetspant, vilket innebär att investerarna kan tillgodogöra sig fastighetens försäljningsvärde om ett projekt mot förmodan inte skulle slutföras som planerat.

Det finns flera sätt att gå tillväga för att investera:

Alternativ ett: Identifiera och utvärdera de projekt som du tror på och investera direkt via plattformen. Bygg på egen hand en diversifierad portfölj av lån med 7–12 procent årsränta.

Alternativ två: Investera i färdigpaketerade låneportföljer via plattformen. Låneportföljerna sänker tröskeln för riskspridning och ger dig tillgång till ett flertal lån säkerställda med fastighetspant för ett mindre investeringsbelopp.

Läs mer och investera i vår senaste portfölj!

Alternativ tre: Placera kapitalet i Fastighetsräntefonden och låt fondförvaltaren Alfakraft göra jobbet. Fonden investerar löpande i ett stort antal lån via Tessins plattform med målsättningen att leverera en avkastning om 6–8 procent per år efter avgifter.

I februari månad hade Fastighetsräntefonden en stabil avkastning om +0,54 procent. Under samma period sjönk Stockholmsbörsen med -7,0 procent. En orolig och svajande marknad är svårnavigerad, men via Tessin kan du tryggt investera i säkerställda fastighetslån utanför börsen.


Vill du också ta dig in på fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: