Så kan du investera i Tessins Låneportföljer

Så kan du investera i Tessins Låneportföljer

Under 2019 lanserades Tessins Låneportföljer. Dessa gör det möjligt för dig som investerare att snabbt och smidigt få tillgång till en väldiversifierad portfölj med säkerställda fastighetskrediter. Redan nu har tre sådana låneportföljer presenterats och fulltecknats på hemsidan. Vi passar på att svara på några frågor som har inkommit om våra nya låneportföljer.

Under slutet av 2019 lanserade vi Tessins Låneportfölj på plattformen. Detta är en nyhet som kommer göra det enklare för dig att investera i fastighetslån och vi lanserar detta koncept, då vi fått indikationer om att många vill kunna sprida sina risker i fler lån för ett mindre kapitalbelopp.

Tessins låneportföljer kommer att emellanåt presenteras parallellt med de fastighetsprojekt som du vanligtvis hittar på Tessin. Minimibeloppet kommer vara i linje med de som gäller för de fastighetskrediter som presenteras, men med skillnaden att du direkt kan få tillgång till en diversifierad portfölj fastighetskrediter.

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 1,5 i kapital fördelat på över 110 projekt.

Skapa ett konto här

Diversifiering är viktigt när man investerar. Detta har vi skrivit om vid flera tillfällen på bloggen, exempelvis om modern portföljteori med Tessin och nyttan att diversifiera mellan valutor.

Vi tog fram produkten Tessins Låneportfölj för att göra det ännu enklare för dig som sparare att diversifiera dina investeringar i säkerställda fastighetskrediter. Istället för att investera i bara ett fastighetsprojekt som presenteras på Tessin, sprider du direkt ditt kapital, och till viss del även riskerna, i ett större antal fastighetsprojekt i ett svep. Detta hjälper dig att snabbt och smidigt få tillgång till en väldiversifierad låneportfölj.

Låneportföljerna innehåller samma lån till små och medelstora fastighetsbolag som redan har presenterats på plattformen. Vi samlar helt enkelt ihop flera sådana lån och paketerar dem i en diversifierad portfölj som du sedan kan investera i. Praktiskt fungerar det så, att du som investerare köper andelar av de underliggande lånen från Tessin Nordic AB, som i sin tur köpt dem från en kapitalpartner som byggt upp portföljen av olika lån. Du övertar helt enkelt lånet, inklusive upplupna räntor, kapitalbelopp och hela kreditrisken.

Redan nu har tre låneportföljer satts ihop och förmedlats till Tessin medlemmar. I Tessins Låneportfölj 2019:1 ingick 14 lån med lika vikt i låneportföljen och nästan 15 miljoner kronor tecknades på en vecka. I januari 2020 var det dags för nästa låneportfölj att lanseras, Tessins Låneportfölj 2020:1. Här ingick åtta lån med olika vikter och mer än 15 miljoner kronor tecknades av 183 investerare. För båda dessa låneportföljer, är den förväntade årsavkastningen 7,5 procent.

Därutöver har en tredje låneportfölj också lanserats och fullfinansierats, alltså Tessins Låneportfölj 2020:2. Denna var mycket mindre i storleken jämfört med 2019:1 och 2020:1, men då var också minimiinvesteringen också betydligt lägre: bara 10 000 kronor. Här kunde du sprida dina risker och få exponering mot åtta säkerställda lån. Den förväntade årsavkastningen var för denna låneportfölj 7,2 procent.

När vi har lanserat denna produkt, har vi fått en del frågor från nyfikna och intresserade investerare. Låt oss därför reda ut några frågetecken om konceptet med Tessins Låneportföljer.

Så funkar avkastningen för Tessins Låneportföljer

Vad är räntan på låneportföljen? Varje lån i låneportföljen har också sin individuella ränta. Därför är det svårt att exakt bestämma vad räntan på låneportföljen är. Snarare är avkastningen ett viktad medelvärde mellan löptid och räntesatser beroende på lånen i låneportföljen. Räntan brukar dock ligga på omkring 6-8 procent på låneportföljerna, och de två första har haft en indikativ årsränta på cirka 7,5 procent.

Från när beräknas avkastningen? Från vilken tidpunkt har du rätt till räntan på lånen? Låneportföljerna innehåller som bekant lån som har betalats ut till låntagaren tidigare. Räntan som låntagaren ska betala börjar räknas från den dagen som vederbörande får lånebeloppet utbetalat till sig. Sedan ligger lånet och väntar på att sättas ihop till en portfölj, tills du som investerare investerar i låneportföljen. Du som investerare får rätt till den upplupna räntan som löper från och med ett bestämt datum som anges i den aktuella låneportföljens beskrivning

Praktiskt om att investera i Tessins Låneportföljer

Hur lång är löptiden för låneportföljerna? När du investerar i en av Tessins Låneportföjer, får du direkt tillgång till en handfull redan utfärdade lån. Lånen är redan utbetalda, och du träder in som ny långivare. Därför har alla lån i låneportföljen sina individuella löptider på 12-24 månader. Det innebär att låneportföljen i sig inte har en specifik löptid och att du därför inte kommer få hela din investering återbetald som ett belopp i ett svep. Istället kommer du att få utbetalningar portionsvis i takt med att de olika lånen i låneportföljen når slutet av sin löptid.

Kan man själv påverka lånens vikt i låneportföljen? Du kan inte själv välja de olika lånens vikt i låneportföljen. Låneportföljen sätts ihop på förhand görs tillgänglig som den är och med de vikter som lånen har. Du tecknar en andel av låneportföljen och din exponering mot varje lån är pro rata som varje lån är viktad i totala låneportföljen. Den första Låneportföljen, det vill säga 2019:1, hade 14 lån med lika vikt, medan i låneportföljen 2020:1 vägde de olika lånen olika från 6 till 19 procent av portföljens värde.

Är andelarna i låneportföljerna överlåtbara? Du kan i normalfallet inte överlåta dina andelar i låneportföljen. Tessin kommer heller inte anordna någon sekundärmarknad för dessa låneportföljer eller fastighetskrediter. Detta beror på att löptiderna för låneportföljerna och krediterna är så pass korta att det inte är ekonomiskt försvarbart att anordna handel då kostnaden för att administrera detta snabbt skulle överstiga investerarnas avkastning.

Tessins Låneportföljer är ett effektivt sätt för dig att sprida riskerna med en diversifierad portfölj av säkerställda lån med fastighetspant. Låneportföljerna som produkt är ett bra komplement till de fastighetskrediter som även fortsättningsvis kommer att presenteras på hemsidan. Håll utkik efter fler möjligheter att investera i Tessins Låneportföljer genom att bli medlem och prenumerera på vårt nyhetsbrev.


Vill du också ta dig in på fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: