Så investerar bästa svenskregistrerade räntefonden 2020

Kalenderåret 2020 uppnådde fastighetsräntefonden, som uteslutande investerar i fastighetsprojekt förmedlade av Tessin, en uppgång med 6,05% vilket var bäst av alla svenskregistrerade räntefonder i alla kategorier.

Allt fler svenskar har fått upp ögonen för den här typen av investeringar. Inte minst nu när Tessin, Nordens största investeringsplattform för fastigheter, gör det enkelt för allmänheten att investera i fastighetsprojekt.

I samband med nya skärpta regler har det blivit betydligt svårare att låna stora belopp till byggnadsprojekt. Närmare 50% av totalbeloppet behöver kunna finansieras av fastighetutvecklarna själva innan lån beviljas. Denna stoppkloss har Tessin tagit fasta på genom sin plattform där privatpersoner ges möjlighet att investera i fastighetsprojekt. Investeringarna ses som lån med ränta och där är snurran igång.

Se aktuella fastighetsprojekt på Tessins projektsida!

När fondjättarna tvingades frysa uttag stod fastighetslånen trygga

Att gå in med pengar i direktutlåning är för många ett relativt nytt sätt att investera på. Inte föga förvånande med hänsyn till den, vad vi närmast kan kalla, nollräntemarknad vi levt med de senaste åren. Medan många har sökt sig till aktiemarknaden för direktavkastning har det växt fram en ny form av räntefonder vilka är just fastighetsräntefonderna. Aktiemarknaden har gått förvånansvärt bra under pandemin. Få har missat att fondjättarna t.o.m. tvingats frysa uttag på grund av svårigheten att prissätta företagsobligationer. När detta skedde stod fastighetsräntefonderna trygga och stabila utan att behöva se dem underliggande innehaven kollapsa.

Tessin lanserade sin plattform 2014 och har, fördelat på över 250 projekt, sedan dess rest 2,8 miljarder i kapital. Jonas Björkman, vd och grundare av Tessin, berättade i en intervju om investeringarna som finansierat allt från bostäder och samhällsfastigheter till vindtunnlar och lekland.

"Vår finansieringsform passar inte bara små- och medelstora fastighetsutvecklare, utan har även visat sig vara ett bra alternativ för större etablerade bolag att kunna accelerera byggtakten"

Grundat i eget intresse

Jonas Björkman var själv länge intresserad av att investera i fastigheter men tyckte som många andra att det varit svårt då det krävts alldeles för stor plånbok och tillgång till slutna nätverk. Ur dessa tankar föddes Tessin. För att investera krävs en minimiinvestering på mellan 30 000–50 000 kr. Tessin är idag Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 55 000 registrerade användare.

Liknande artiklar

Du kanske även gillar: