Så finansierades uppförandet av parhusen i Arboga

Så finansierades uppförandet av parhusen i Arboga

Tessin är en plattform för digital fastighetsfinansiering som hittills hjälpt fler än 150 fastighetsaffärer med finansiering. I min roll som finansieringsrådgivare är det min uppgift att hitta spännande fastighetsprojekt där det finns ett kapitalbehov som vi kan koppla ihop med vårt investerarnätverk. I den här artikeln beskriver jag av förutsättningarna bakom en av våra senaste kapitalresningar: Parhusen i Arboga.

Sedan en tid tillbaka har vi haft kontakt med ett fastighetsbolag vars verksamhet går ut på att utveckla och förvalta fastigheter. Nyligen ville bolaget låna in 15 mkr för att delfinansiera byggnationen av 20 bostäder i Arboga. Efter att ha diskuterat förutsättningarna lanserade vi projektet på plattformen och sju dagar senare hade 186 personer investerat totalt 15 010 000 kr i projektet.

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 1,5 i kapital fördelat på över 110 projekt, allt från nybyggnation, förvärv, och konverteringar till refinansieringar.

Läs mer om fastighetsfinansiering på Tessin

Bakgrund och förutsättningar

Projektbolaget har varit verksamma sedan 2006 och har främst bedrivit verksamhet inom förvärv och förvaltning av fastigheter samt nybyggnation av industrifastigheter och villor. Teamet bakom bolaget har tillsammans lång erfarenhet inom fastighetsbranschen och har genomfört liknande nybyggnationer tidigare.

Bolaget planerar att uppföra 20 nyproducerade bostäder fördelade på 10 parhus belägna i Arboga. Intresset för bostäderna har varit stort och i dagsläget är 13 av de 20 objekten sålda med bindande förhandsavtal. Bygglov är beviljat och markarbetet har påbörjats. Samtliga bostäder beräknas stå inflyttningsklara i augusti 2020. De totala intäkterna för projektet beräknas uppgå till ca 53,5 mkr med en belåningsgrad om ca 56 %.

De avgörande styrkorna i det aktuella projektet utifrån ett investerarperspektiv var:

  • 65 % sålt med bindande förhandsavtal

  • Fastighetspant med bästa rätt

  • Påbörjat markarbete

Första steget mot digital fastighetsfinansiering

På Tessin arbetar vi aktivt för att kartlägga intressanta bolag med fastighetsrelaterade projekt som söker finansiering. Om du är intresserad av att erhålla finansiering genom vårt nätverk av investerare är det första steget att kontakta en finansieringsrådgivare för att diskutera förutsättningarna för lånet. Inför en kapitalresning gör vi en översiktlig helhetsbedömning av med särskilt fokus på erbjuden säkerhetsmassa utifrån fastighetens nuvarande eller framtida marknadsvärde. Vi har genomfört allt från refinansieringar, till delfinansieringar av renoveringar, nyproduktion och konverteringar. Om du är intresserad av att investera eller läsa mer om genomförda projekt kan du skapa ett konto på Tessin.

Kontakta mig idag för ett upplägg som passar din fastighetsaffär.

Louise Frankenberg
+46 70 295 59 46


Vill du också ta dig in på fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: