Så finansierades renoveringen av den gamla spritfabriken på Tessin

Så finansierades renoveringen av den gamla spritfabriken på Tessin

Som finansieringsrådgivare på Tessin är det min uppgift att identifiera spännande fastighetsprojekt som behöver finansiering, för att sedan paketera ett investeringserbjudande som presenteras för vårt nätverk av investerare. Varje fastighetsprojekt är unikt, men vissa har något extra - i den här artikeln berättar jag mer om hur vi finansierade renoveringen av den gamla spritfabriken i Helsingborg.

Sedan en tid tillbaka har vi haft kontakt med ett fastighetsutvecklingsbolag verksamma i södra Sverige. Nyligen ansökte de om kapital i syfte att finansiera fortsatt ombyggnation och hyresgästanpassningar för en fastighet i Helsingborg. Två veckor senare lanserades projektet på Tessin.com och två veckor efter det hade projektet fått ihop 10,1 mkr från investerarnätverket.

Fastighetens förutsättningar

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 1,5 i kapital fördelat på över 110 projekt, allt från nybyggnation, förvärv, och konverteringar till refinansieringar.

Läs mer om fastighetsfinansiering på Tessin

En fastighetskoncern förvärvade en gammal tomställd spritfabrik under 2016 och bolaget har sedan förvärvet arbetat med att renovera fastigheten och anpassat den för kommersiellt bruk. Parallellt med fastighetskonverteringen har uthyrningsarbete av lokalerna pågått och dagens hyresgäster innefattar butiker, restauranger och även bostäder. Totalt uppgår den uthyrningsbara arean till 17 995 kvm och i dagsläget är 8 924 kvm av de befintliga lokalerna och bostäderna uthyrda. Syftet med lånet om 10 mkr var att finansiera fortsatt ombyggnation och hyresgästanpassningar för fastigheten.

Fastigheten har i befintligt skick värderats till ca 62 mkr, med potentialen att uppgå till ett värde om 70 mkr då planerad anpassning för de kontrakterade hyresgästerna är genomförd. En del av de signerade hyresgästerna tillträder sina lokaler i takt med att anpassning har genomförts, vilket väntas vara slutfört under våren 2020. Bland hyresgästerna finns en välkänd tv-profil och kock som tecknat hyresavtal för en av lokalerna som ska verka som inspelningsstudio för ett kommande tv-program.

De avgörande styrkorna i det aktuella projektet utifrån ett investerarperspektiv var:

  • Möjlighet att erhålla fastighetspant

  • Värde om 62 mkr med 65 % belåning

  • Prioriterat utvecklingsområde

Första steget mot digital fastighetsfinansiering

På Tessin arbetar vi aktivt för att kartlägga intressanta bolag med fastighetsrelaterade projekt som söker finansiering. Om du är intresserad av att erhålla finansiering genom Tessins nätverk av investerare är det första steget att diskutera förutsättningarna för lånet med en finansieringsrådgivare. Inför kapitalresningen gör vi en översiktlig helhetsbedömning av projektet med särskilt fokus på möjlig säkerhetsmassa utifrån fastighetens nuvarande eller framtida marknadsvärde. Vi har genomfört allt från refinansieringar, till delfinansieringar av renoveringar, nyproduktion och konverteringar.

Kontakta mig idag för ett upplägg som passar din fastighetsaffär.

Louise Frankenberg
+46 70 295 59 46


Vill du också ta dig in på fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: