Så finansierades nybyggnationen av fjällstugorna i Vemdalen

Så finansierades nybyggnationen av fjällstugorna i Vemdalen

På Tessin sysslar vi med digital fastighetsfinansiering, ett begrepp som kanske inte är helt självklart första gången man hör det. Uppåt 150 fastighetsprojekt har erhållit finansiering genom investerare på Tessin, men hur fungerar det i praktiken? I min roll som finansieringsrådgivare hjälper jag fastighetsbolag som söker kapital att få tillgång till vårt nätverk av investerare. I den här artikeln berättar jag om processen i min senaste projektfinansiering.

En tid sedan fick jag kontakt med ett fastighetsutvecklingsbolag som sökte 8 mkr i syfte att uppföra 20 fritidshus i Vemdalen. Ca en månad senare lanserade vi projektet på plattformen, vilket fulltecknades av investerarna på bara en dag. Hur kom vi dit?

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 1,5 i kapital fördelat på över 110 projekt, allt från nybyggnation, förvärv, och konverteringar till refinansieringar.

Läs mer om fastighetsfinansiering på Tessin

Bakgrund och förutsättningar

I april 2019 förvärvade en projektutvecklare en fastighet i syfte att uppföra 20 friliggande fjällstugor i bostadsrättsform. Fastigheten är belägen i anslutning till Skalpasset i Vemdalen, en av Sveriges populäraste skidorter. Bolaget bakom projektet har tidigare genomfört ett flertal fritidshusprojekt bland annat i Vemdalen, och använder sig av ett internt entreprenadbolag som utför anläggnings- och byggnadsarbeten för att effektivisera och minska kostnader och byggnadsprocesser. Teamet har en lång erfarenhet inom fastighetsbranschen och har bland annat genomfört flertalet fjällstugeprojekt i som omfattat ca 20-40 bostäder per projekt.

Bygglov är beviljat och markarbeten är påbörjade i form av färdigställt vägarbete och avlopp till åtta enheter. De aktuella bostäderna kommer att uppgå till 37 kvm exklusive loft och utrustas med en separat terrass om ca 10 kvm samt tillhörande parkeringsplats. Projektet byggs i klassisk stil på så kallat knuttimmer. Byggnationen av huskropparna inleds i höst och projektet väntas färdigställas och tillträdas under oktober 2020. Det genomsnittliga priset för varje enhet uppgår till ca 1,3 mkr och samtliga 20 bostadsrätter har bokats med bokningsavtal. Tack vare det stora intresset för fritidshusen har en väntelista upprättats som i dagsläget uppgår till fem intressenter. Upplåtelseavtal planeras att tecknas under våren 2020.

De avgörande styrkorna i det aktuella projektet utifrån ett investerarperspektiv var:

  • Samtliga enheter är sålda med bokningsavtal

  • Fastighetspant med bästa rätt

  • Låg belåningsgrad

Investerarna visade ett starkt intresse för projektet och bolaget valde att ta in ytterligare 100 000 kr via Tessins plattform. Det totala lånet om 8,1 mkr fulltecknades på fyra timmar.

Första steget mot digital fastighetsfinansiering

På Tessin arbetar vi aktivt för att kartlägga intressanta bolag med fastighetsrelaterade projekt som söker finansiering. Om du är intresserad av att erhålla finansiering genom Tessins nätverk av investerare är det första steget att kontakta en finansieringsrådgivare för att diskutera förutsättningarna för lånet. Inför en kapitalresning gör vi en översiktlig helhetsbedömning av med särskilt fokus på erbjuden säkerhetsmassa utifrån fastighetens nuvarande eller framtida marknadsvärde. Vi har genomfört allt från refinansieringar, till delfinansierngar av renoveringar, nyproduktion och konverteringar.

Kontakta mig idag för ett upplägg som passar din fastighetsaffär.

Joakim Svärdfeldt 070-268 78 62


Vill du också ta dig in på fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: