Så finansierades fastighetsförvärvet i Mellansverige

Via Tessin har över 170 fastighetsaffärer erhållit finansiering. I min roll som finansieringsrådgivare för jag löpande dialog med ett antal fastighetsaktörer som jag kopplar ihop med vårt investerarnätverk när det uppstår ett finansieringsbehov. En av de senaste finansieringarna avsåg ett fastighetsförvärv i Mellansverige.

Ett väletablerat fastighetsbolag med expansionsplaner i Mellansverige ansökte nyligen om lån för att delfinansiera ett fastighetsförvärv. Att erhålla bankfinansiering för fastighetsaffärer på mindre orter är en utmaning eftersom bankerna ofta har ett större intresse för storstadsområden och bolaget vände sig därför till Tessin. Bolaget har tidigare genomfört tre resningar via Tessin, vilket innebär att plattformens medlemmar är bekanta med verksamheten sedan tidigare. En befintlig relation till låntagaren ger ofta en större trygghet och investeringsvilja, vilket i sin tur leder till en snabbare finansieringsprocess. Bara två dagar efter att projektet lanserats på Tessin.com hade bolaget fått ihop totalt 8,94 mkr, vilket var mer än de önskade från början.

Företaget bakom förvärvet

Fastighetskoncernen grundades år 2009 och har sitt säte i Örebro län. Bolagets strategi genom åren har varit att förvärva renoveringsobjekt för att sedan rusta upp dessa och höja den generella standarden. Överlag bedrivs verksamheten långsiktigt genom förvärv och förvaltning av kassaflödesfastigheter där det vid nya förvärv görs en analys av den aktuella fastighetens kassaflöde och tidigare avkastningsnivåer. Majoriteten av fastigheterna är utspridda på mindre orter i Mellansverige, som har pendlingsavstånd till tillväxtorter som exempelvis Uppsala, Örebro och Gävle. Fördelen med mindre orter är att hyresnivåerna är relativt likvärdiga hyrorna i större städer, men fastighetspriserna är normalt betydligt lägre. Det totala bostads- och lokalinnehavet består av ca 700 enheter som vid tidpunkten för finansieringen estimerades till ett totalt värde om ca 350-400 mkr.

Förutsättningar för lånet

Det aktuella lånet löper över 48 månader och säkerställs bland annat genom pantsättning av totalt sex fastigheter som sedan tidigare ägs och förvaltas av koncernen. Bolaget ska enligt lånevillkoren amortera 25 % av det totala lånebeloppet per år, inklusive upplupen ränta, till investerarna. Det finns även möjlighet att återbetala lånen genom utökad bankfinansiering eller avyttring av delar av det nuvarande fastighetsbeståndet.

De avgörande styrkorna i det aktuella projektet utifrån ett investerarperspektiv var:

  • En tidigare återbetald kapitalresning via Tessin

  • Fullt uthyrda fastigheter med stabila kassaflöden

  • Fastighetspant

Investerarna visade ett starkt intresse för projektet och bolaget valde därför att ta in ytterligare 60 000 kr via Tessins plattform.

Första steget mot digital fastighetsfinansiering

På Tessin arbetar vi aktivt för att kartlägga intressanta bolag med fastighetsrelaterade projekt som söker finansiering. Om du är intresserad av att erhålla finansiering genom Tessins nätverk av investerare är det första steget att kontakta en finansieringsrådgivare för att diskutera förutsättningarna för lånet. Inför en kapitalresning gör vi en översiktlig helhetsbedömning av med särskilt fokus på erbjuden säkerhetsmassa utifrån fastighetens nuvarande eller framtida marknadsvärde. Vi har genomfört allt från refinansieringar, till delfinansierngar av renoveringar, nyproduktion och konverteringar. Om du är intresserad av att investera eller läsa mer om genomförda projekt kan du skapa ett konto på Tessin.

Kontakta mig idag för ett upplägg som passar din fastighetsaffär.

Milad Gholami
+46 70-542 66 23

Liknande artiklar

Du kanske även gillar: