Luxemburgbaserad fond investerar 40 MSEK i svenska fastighetslån via Tessin

Luxemburgbaserad fond investerar 40 MSEK i svenska fastighetslån via Tessin

Tessin har slutit ett avtal med en Luxemburgbaserad investeringsfond vilket innebär att Tessin säkrar ytterligare 40 MSEK i institutionellt kapital. Kapitalet fungerar som en kompletterande kapitalkälla till de lån som Tessins 50 000 medlemmar normalt förser fastighetsutvecklingsprojekt med.

Kapitalet placeras i samråd med Tessin Capital AB (tidigare Tessin Fonder), ett bolag inom Tessin-koncernen. Under 2019 har Tessin Capital byggt investeringserbjudandet mot svenska och internationella institutioner och har under året förmedlat ca 100 MSEK i investeringar via Tessins plattform.

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 1,5 i kapital fördelat på över 110 projekt.

Skapa ett konto här

”Samarbetet är en viktig del av vår långsiktiga strategi som fokuserar på att succesivt bygga en omfattande verksamhet med målsättningen att attrahera större volymer av institutionellt kapital som söker exponering mot den nordiska fastighetsutvecklingsmarknaden,” kommenterade Jonas Björkman, VD och medgrundare, Tessin Nordic AB.

Gapet mellan behov och tillgång på kapital ökar i takt med att de traditionella bankerna blir mer restriktiva i sin utlåning till fastighetsutvecklingsprojekt. Tillsammans med en ökande efterfrågan på kapital skapar gapet stora möjligheter för aktörer som Tessin som både kan tillhandahålla lösningar för kapitalförsörjning till utvecklingsprojekt och samtidigt erbjuda attraktiv räntebärande avkastning för långivare, privata och institutionella. Alla lån som erbjuds via Tessins plattform underbyggs av starka säkerheter i form av fastighetspant samt ofta ytterligare säkerheter.

”Vi har under senaste året sett ett kraftigt ökat intresse från stora svenska och internationella institutionella investerare som letar efter möjligheter att exponera sig mot den nordiska marknaden för fastighetsutveckling. Tessin har en unik kapacitet att identifiera och kvalitetssäkra projekt som söker kapital,” säger Jonas Björkman.

Genom att etablera institutionella kapitalkällor kommer Tessin att bli en verklig utmanare till traditionella långivare genom att brygga det stora gap som i allt större utsträckning skapar utmaningar i samhällets ambition att bland annat bygga bort bostadsbristen.

”Att kunna erbjuda den här typen av investering med en attraktiv riskjusterad avkastning som säkerställs med fastighetspant är unikt för Tessin,” avslutar Jonas Björkman.​

Om Tessin Capital AB

Tessin Capital, tidigare Tessin Fonder, är ett bolag inom Tessins koncern som erbjuder kapitalrådgivning för institutionella investerare med utgångspunkt i kundens unika mål, behov och riskpreferenser. Tessin Capital har egna investeringsmandat och ämnar att på sikt bedriva egen kapitalförvaltning.


Vill du också ta dig in på fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: