Ny låneportfölj sänker tröskeln för riskspridning

Ny låneportfölj sänker tröskeln för riskspridning

Sedan 2014 har Tessins medlemmar finansierat fastighetsrelaterade affärer och projekt för totalt två miljarder kronor. Nu lanserar Tessin en ny låneportfölj som låter plattformens medlemmar sprida sitt kapital i sex olika lån för ett minimibelopp om 10 000 kronor.

Tessins investeringserbjudanden täcker en stor del av fastighetsmarknaden och har genom åren blivit en uppskattad placeringsform. Sedan slutet av 2019 erbjuds även investeringsmöjligheter i form av färdigpaketerade låneportföljer.

"Syftet med låneportföljerna är att sänka trösklarna för riskspridning. Låneportföljerna möjliggör för fler att sprida kapitalet, och därmed även risken, i flera olika lån” säger Tessins vd Jonas Björkman.

Låneportfölj 2020:3 säkerställs med fastighetspant

Nyligen lanserades en låneportfölj som sänker trösklarna för diversifiering ytterligare. Den aktuella låneportföljen 2020:3 innehåller sex olika lån som tidigare har fulltecknats via plattformen. Det lägsta investeringsbeloppet som kan placeras i låneportföljen är 10 000 kronor.
Läs mer om erbjudandet här.

”Om man hade investerat i samma lån separat hade det krävts minst 300 000 kronor. Nu kan betydligt fler investerare dra nytta av diversifieringen på plattformen" berättar Jonas Björkman.

Samtliga sex lån säkerställs med fastighetspant och låneportföljen beräknas i sin helhet ge en avkastning om cirka åtta procent per år. Erbjudandet finns tillgängligt under en begränsad tid, men du kan anmäla ditt intresse genom att reservera andelar i projektet.

Skapa ett konto idag och kom igång med investeringarna!Du kanske även gillar: