Intervju med Tessins kreditchef Björn Johnson

Tessin ger privatpersoner möjlighet att investera i noggrant genomlysta fastighetsprojekt med en genomsnittlig historisk avkastning på cirka 8,4 procent.

– Av alla förfrågningar vi får är det bara en handfull av projekten som går igenom hela processen och läggs ut till investerarna på Tessins sajt, säger Björn Johnson, kreditchef på Tessin.

Björn Johnson var tidigare kreditchef på Swedbank Finans, där han under tio års tid arbetade med riskbedömningar och att strukturera kreditprocesser. Som kreditchef på Tessin har han en liknande roll och framhåller att han är nöjd med de processer som Tessin nu har formaliserat. I mångt och mycket är processen snarlik den hos en bank, menar han.

Noggrann kreditprövning

Kreditprövningen innebär att Tessin bland annat granskar kreditupplysningar, årsredovisningar, delårssiffror, köpeavtal och gör noggranna bakgrundskontroller. Det gäller att kontrollera det finstilta, så att man inte uppräcker en återköpsklausul i köpeavtalet. Eller att bolaget har varit optimistiska avseende tid eller kostnad i projektet.

– För mig är det viktigt att se hela finansieringsbilden, även avtal med eventuella andra finansiärer, säger Björn Johnson. Vi måste verkligen förstå hur hela kalkylen ska gå ihop, att projektet kommer att löna sig. Dessutom är personerna bakom bolaget helt avgörande. Har de tillräcklig kompetens och erfarenhet? Vilka typer av projekt har de rott i land tidigare?

Men detta är bara de första stegen i processen. Nästa steg är en formell due -dilligence av Tessins jurister. Först därefter sker ett slutgodkännande av Tessins Kreditkommitté. Endast en femtedel går igenom hela processen, från förfrågan till lansering.

Sedan 2017 genomförs samtliga investeringar på Tessins sajt som säkerställda lån, generellt med pant i fastigheten. Fördelen med detta är givetvis att investeraren har en möjlighet att få tillbaka hela eller delar av sitt kapital även om projektet mot förmodan inte presterar enligt plan. För den som investerat i samtliga av dessa projekt, skulle den totala avkastningen landa på cirka 8,4 procent.

– Det händer att projekt blir försenade ibland, men då upprättar vi direkt en aktiv dialog och tydlig plan med låntagaren och sedan Tessin började med säkerställda lån 2017 är det är bara i något enstaka fall som investerarna till slut inte fått tillbaka hela sitt investerade kapital.

För den som inte vill investera i enskilda projekt finns även Fastighetsräntefonden, som är möjlig att investera i via ISK. Under 2020 presterade denna Tessinfond bäst av samtliga svenskregistrerade räntefonder.

Många projekt att välja bland

Varje vecka lanseras nya investeringsmöjligheter på Tessins plattform inom olika kategorier, till exempel bostäder, industrilokaler och samhällsfastigheter. Framförallt rör det sig om bostadsprojekt, hittills har Tessins 55 000 medlemmar bidragit till att mer än 5 000 nya bostäder har byggts i Sverige och Finland.

Björn Johnson är även nöjd över att Tessin närmat sig bankerna i ett annat hänseende. Allt fler projekt delas upp med finansieringsrundor för separata delmål. Till stora delar liknar det bankernas upplägg med byggkreditiv.

– På så vis sänker vi räntekostnaderna för projektägarna, eftersom de inte förbinder sig till hela beloppet på en gång. Vi gör egna platsbesök och kontrollerar att bolaget uppfyller kraven för nästa fas innan vi godkänner nästa låneutbetalning. Det sänker också risken för investerarna. Så detta gynnar egentligen båda parter – en klassisk win-win.

Är du också intresserad av att investera i fastigheter? På Tessins projektsida lanseras nya projekt som du kan välja att investera i.

– Vi lanserar inga projekt på Tessins sajt som vi inte själva tror på. Men samtidigt är det viktigt att du själv som investerare bedömer projekten själv och fattar egna beslut. Det finns många spännande projekt på gång, avslutar Björn Johnson.

Liknande artiklar

Du kanske även gillar: