Index är på All Time High - är detta verkligen början på slutet?

Index är på All Time High - är detta verkligen början på slutet?

Börserna är på sina högsta nivåer någonsin, men tillväxten kan väl knappast fortsätta? Är det nu det är dags att vara orolig och förbereda sig för en en ordentlig björnmarknad, för om det inte längre kan gå uppåt, måste det gå nedåt. Kanske inte. Bara för att något nått sitt dyraste pris hittills, betyder det däremot inte att den ekonomiska tillväxten inte kan fortsätta på sikt.

Många av världens börser handlas just nu omkring sina högsta nivåer någonsin. Såväl Stockholmsbörsen (handlas på omkring 1 700 punkter), S&P500 (3 000 punkter) som Dow Jones (27 000 punkter) har fortsatt gå förhållandevis starkt under året och den långa uppåtgående trenden sedan åren efter finanskrisen håller i sig. Dessutom har fastighets- och bostadspriserna i Sverige legat på historiskt höga nivåer de senaste åren. Är du en av dem som nu är orolig för en vändning nedåt?

Orosmolnen på investerarens himmel är just nu många till antalet. Osäkerheten på marknaden består bland annat av sinoamerikanskt handelskrig, Brexit, risk för konflikt mellan Iran och Saudiarabien, inverterade räntekurvor samt svagare prognoser för BNP-tillväxt och lägre förväntningar på industrisektorns utsikter. Börserna och riskviljan bland investerarna hålls dock uppe av det låga ränteläget som uppmuntrar till investeringar samt centralbankers övriga stimulanser i form av kvantitativa lättnader.

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 1,5 i kapital fördelat på över 110 projekt.

Skapa ett konto här

Många investerare och tyckare är skeptiska till om dessa stimulanser kommer att räcka för att hålla humöret uppe. Ekonomin går i cykler och efter varje uppgång och högkonjunktur kommer förr eller senare en nedgång. Frågan är bara när en sådan björnmarknad kommer och vad som triggar den. Men framförallt spekuleras i hur djup nedgången blir och om det överhuvudtaget kommer vara möjligt att stiga från botten igen.

This time it’s different?

Varje gång en kris eller lågkonjunktur inträffar, påstås av någon att det då är är slutet och att ekonomin aldrig kan blomstra igen. Så skedde även efter både IT-bubblan och finanskrisen 2008. Men likväl reste sig börserna efter dessa kriser och har nu återigen nått All Time High.

Samma sak upprepas också den här gången om att slutet för finansvärlden är nära och även denna gång skiljer man den nu förestående nedgången mot de tidigare med tillägget “This time it’s different”. Det hävdas att läget i världsekonomin nu är så unikt inför nästkommande kris att vi inte kommer orka resa oss igen. Dessa ord upprepas också varje kris (senast 2008), men varje gång har en ny topp på tillväxtgrafen uppnåtts en tid senare.

Men om så många nu genuint trodde att toppen har passerat, vad är det då vi alla fortsätter att jobba för? Kan det ens vara rimligt att föreställa sig att allt det bästa verkligen är bakom oss och att det bara kan gå utför nu?

Är detta verkligen den sista toppen på grafen?

Nog är priserna på aktier och fastigheter på historiska toppnivåer just nu och visst kan det verka som att dessa nivåer kan vara svåra att upprätthålla. Kanske är det så att vi väntar en nedgång på kort sikt, men på mycket lång sikt, är det mycket sannolikt att graferna över börsindex kommer att både nå och passera dessa nivåer igen.

Det är dock också andra saker än aktier och fastigheter är just nu på sina högsta prisnivåer. Aldrig förr har mjölk, mobiler, bilar, chokladkakor eller äpplen kostat mer än vad de gör nu. Samtidigt kommer de sannolikt aldrig vara så här billiga igen då priserna kommer fortsätta öka.

Denna prisutveckling på dagligvaror är däremot inte en varningssignal i sig, utan fullkomligt normalt. Och producenterna av dessa artiklar är knappast oroliga för att priserna per såld enhet ska gå ned, utan på sin höjd att antal sålda varor minskar i en recession.

Vad som står bakom denna ökning av priser på vanliga konsumtionsvaror är som bekant inflationen som är måttet på ökade priser och löner. Inflationen smittar också av sig på aktier och fastighetspriser. Det beror på att bolag som säljer produkter tar högre betalt för sina sålda varor och tjänster, varmed bolagets aktier ökar i värde. I nästa steg innebär det också att fastighetsbolagen kan öka priserna för hyresgästen vilket sedan driver upp värdet på fastigheten. Således ökar också priset på dessa bolags aktier, när omsättningen och vinsten växer.

Så tillbaka till frågan om vi nu lever vid den tidpunkt, om man blickar såväl framåt som bakåt i historien, som investeringarnas värde aldrig kommer att återvända till igen. Om detta nu skulle vara toppen, så skulle det också innebära att all den teknik- och samhällsutveckling som vi ser omkring oss, inte skulle skapa något mervärde för mänskligheten jämfört med hur våra liv ser ut idag. Detta är knappast troligt.

Så du som är en långsiktig investerare, kan likväl fortsätta investera kontinuerligt. Om en nedgång en dag kommer, har du chansen att köpa tillgångar till rabatterat pris.

Det kommer fler toppar

Men om domedagen trots allt inträffar denna gång och vårt ekonomiska system, som vi nu känner det, går under och allt värde för såväl aktier som fastigheter utraderas? Då lär det väl ändå spela mindre roll om du var fullinvesterad eller stod utanför marknaden? I ett sådant scenario kan nämligen ingen undkomma kraschen. Därför kan man inte ständigt leva så pessimistiskt med en skräck att slutet är nära - då kommer man att ångra djupt sig om slutet inte kommer och du har gett upp hoppet.

Alltså, så länge vi har inflation snarare än deflation, men att inflationen hålls på en hälsosam nivå (det vill säga inte superinflation), så kommer tillväxten sannolikt fortsätta, även om takten kan hacka emellanåt. Om man mäter tillväxt genom att titta på aktieindex, är det viktigt att komma ihåg att bolagen som utgör indexen skiftar över tid.

Oljebolag, som var största bolagen i amerikanska index för 30 år sedan, är numera omsprungna av techaktier som Amazon, Google och Facebook som nu är de företag som bär facklan och främst påverkar värdet på indexet. Framtida värden kan alltså skapas i andra bolag än där vi nu har våra pengar investerade, så våga titta på bolag som nu är småbolag eller under uppstart.

Vi kommer troligtvis inte kunna undvika björnmarknader helt, trots centralbankernas stimulanser. Men topparna kommer inte att vara de sista och dalarna går aldrig hela vägen ned till noll.

Tänk långsiktigt och leta bra investeringar som du känner dig trygg med, så kommer du att finna avkastning över tid. Dessa ledord är inte unika för tider då sämre tider väntar, utan den kloka investeraren bör alltid kontinuerligt utvärdera vilka aktier vederbörande ska ligga investerad i. Trots att börserna nu är på historiskt höga nivåer, är det inte en indikation i sig på att börskurserna och fastighetsvärdena ska rasa, även om andra osäkerhetsfaktorer kan bidra till en nedgång på kort eller medellång sikt.

Den som ändå försöker tajma marknaden får sällan rätt och riskerar att missa flera uppgångar när det kommer. Så fortsätt sprida ut tidpunkterna då du investerar för att lyckas på lång sikt. Det finns fortfarande gott om attraktiva investeringar, både på börsen och på fastighetsmarknaden.


Vill du också ta dig in på fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: