Fem typer av fastighetsaffärer som finansieras på Tessin

Fem typer av fastighetsaffärer som finansieras på Tessin

Bankerna har länge dominerat marknaden för fastighetsfinansiering men under senaste åren har deras utlåningskapacitet gentemot fastighetsbranschen minskat. Det krävs ofta mer kapital än vad banken erbjuder för att ta ett fastighetsprojekt i mål, och efterfrågan på nya finansieringsalternativ har därför ökat kraftfullt på marknaden.

Digital fastighetsfinansiering har blivit ett allt hetare diskussionsämne och finansieringsform. På Tessins digitala finansieringsplattform kan fastighetsutvecklare erhålla fastighetslån av privata investerare mot en ränta, som ett komplement till traditionell bankfinansiering.

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 1,5 i kapital fördelat på över 110 projekt, allt från nybyggnation, förvärv, och konverteringar till refinansieringar.

Läs mer om fastighetsfinansiering på Tessin

En vanlig missuppfattning är att det bara finansieras nyproduktion av bostäder på Tessin – när det i själva verket genomförs en mängd olika projekt. Bara under senaste månaden har vi hjälpt fastighetsföretag att finansiera seniorboenden, fritidshus, förvärv av hyresfastigheter och konverteringar. Genom vår kapitalstarka investerarbas med över 48 000 medlemmar och två fonder kan vi finansiera projekt mellan 5-200 mkr. Den stora skillnaden mot banken är vårt fokus på snabba besked och enkla processer där vi snabbt kan avgöra hur mycket kapital vi kan leverera inom tidsramen. Många projekt på Tessin fulltecknas på några timmar efter lansering, till skillnad mot bankens beslutsprocesser som kan ta månader. Investerarna på Tessin är passiva, vilket innebär att du själv har fullt inflytande över projektet.

Nedan listar jag några av de vanligaste projektkategorierna på Tessin:

Förvärv

Många banker är främst intresserade av fastigheter i så kallade ”A-och B-lägen”, vilket i klartext är storstäder. Av den anledningen kan det vara svårt att erhålla den mängd kapital från banken som egentligen behövs när man ska förvärva en fastighet. Detta har gjort att förvärv är ganska vanliga på Tessin. I vissa förvärvsfinansieringar väljer man en längre löptid och en möjlighet att amortera på lånet, som i projektet ”Fastighetsförvärv i Mellansverige”.

Konverteringar

En annan återkommande projektkategori på Tessin är konverteringar. Det kan röra sig både om konvertering från bostäder till kontor eller kommersiella lokaler och vice versa. Det kan finns flera anledningar till att man helt eller delvis vill förändra syftet med en fastighet, exempelvis finansierades nyligen projektet ”Unik fastighetskonvertering i Helsingborg” där syftet var att konvertera en gammal spritfabrik till kommersiella lokaler och hyresbostäder.

Nybyggnation

Den vanligaste projektkategorin på Tessin är nybyggnation, ännu oftare nybyggnation av bostäder i brf-form. Anledningen till att så pass många väljer att låna av Tessin till nybyggnationsprojekt är att investerarbasen har ett intresse i att gå in i projektets tidiga skeden, där banken ofta är avvaktande. Nyligen finansierades projektet ”Försålda fjällstugor i pistnära läge” där markarbetet påbörjats och byggnationen förväntas starta inom närmsta månaderna. Det som lockar investerare vid nybyggnation är ofta lånets tydliga exit: försäljningen.

Refinansiering

En projektkategori som förekommer mer sällan på Tessin är refinansieringar. Ibland kan man sitta fast mellan projekt eller ha en ogynnsam finansieringsstruktur under en viss period, det förstår vi. Nyligen finansierade vi exempelvis ett finskt projekt ”Fastighetsförsäljning i centrala Åbo” där syftet med lånet var att få utrymme att avyttra 24 lägenheter för att möjliggöra vidare expansion inom koncernen.

Renovering

Det finns oändligt många skäl till att renovera en fastighet, exempelvis inför en kommande försäljning, byte av hyresgäst eller för att exempelvis göra byggnaden mer miljösmart. Även om man har en bra finansiell situation som företag kan det fortfarande vara knepigt att lyckas att få finansiering via en bank, då den aktuella fastigheten ofta redan är belånad. Exempel på finansiering på Tessin är ”Renovering av sekelskiftesfastighet” där projektbolaget tog in kapital till en omfattande renovering inklusive hissinstallation.

Oavsett vad ditt projekt handlar om är vi måna om att hitta ett upplägg som passar din affär. Kontakta mig idag så går vi igenom förutsättningarna för ditt fastighetsprojekt och vilka möjligheter som finns på Tessin.

Louise Frankenberg
+46 70 295 59 46


Vill du också ta dig in på fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: