Fastighetsprofilen Ted Lindqvist: "Ingen vill att hushållens skulder ska dra Sverige i fördärvet"

Fastighetsprofilen Ted Lindqvist: "Ingen vill att hushållens skulder ska dra Sverige i fördärvet"

Lyssna på 26:e avsnittet av Fastighetsprofilerna via spelaren eller där poddar finns, exempelvis på Itunes och Spotify. Alternativt läs en kortare version av intervjun nedan.

Fastighetsekonomen och Mullsjösonen Ted Lindqvist har gjort sig ett namn som en entusiastisk debattör i bostadsrelaterade frågor. En av hjärtefrågorna är amorteringskravet, och han gillar det inte.

Amorteringskravet är fråga som har löpt gatlopp mellan Fastighetssveriges många intresseorganisationer. Och kanske är det bara på ett plan som alla är någorlunda överens. I Ted Lindqvists ord:
"Ingen vill att hushållens skulder ska dra Sverige i fördärvet."

Ted är VD för Evidens, ett företag som ägnar sig åt marknadsanalyser och strategifrågor med samhällsbyggnadsbolag på kundlistan. Han är strax över 50 år, från Västergötland och tycker att amorteringskravet är problematiskt. Varför? Ted vill gärna börja i en analys av hur den svenska bostadsmarknaden faktiskt ser ut.
"Springer bostadspriserna iväg långt bortom vad som är rimligt? Där är min uppfattning att svenska bostadsmarknaden är i linje med fundamenta. Det går att förklara prisutvecklingen genom att titta på hur exempelvis inkomster och räntor har utvecklats. Det var inte fallet i USA. Där hade man för höga priser, vilket man kan säga berodde på överdrivna förväntningar om framtiden", säger han.

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 1,5 i kapital fördelat på över 110 projekt.

Skapa ett konto här

När amorteringskravet kom till, menar Ted Lindqvist, pekade man bland annat på att högbelånade bostadsägare i andra länder ströp sin konsumtion under finanskrisen, något som förvärrade situationen. Men Ted menar att man i förarbetet till lagstiftningen förefaller ha feltolkat händelseförloppet, som finns beskrivet i rapporter.
"Det rapporterna säger är inte att konsumtionsfallet berodde på högt skuldsatta hushåll, utan att det berodde på att ganska många högt skuldsatta hushåll ägnade sig åt överkonsumtion före krisen. Man använde bostaden som bankomat och konsumerade mer än sin disponibla inkomst."

Samtidigt, menar Ted, visar datan att hushåll som inte ägnade sig åt dylika kreditfinansierade excesser inte alls drog ned sin konsumtion i samma grad. Och detta innebär också att svenska myndigheter måste ställa sig frågan om svenska hushåll överkonsumerar eller inte.
"Det finns inget som tyder på det", säger Ted Lindqvist.

Finansinspektionen har i flera år stresstestat den svenska ekonomin genom att studera nya bolåntagare och undersökt huruvida de skulle klara högre räntor eller lägre inkomster.
"Alla analyser visar att nästan alla nya bolåntagare klarar betydligt sämre villkor eller störningar i ekonomin. Det är till och med så att motståndskraften har ökat."


Vill du också ta dig in på fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: