Fastighetsprofilen Robin Rushdi: "Det vi ser nu med pandemin är att vi inte behöver leva våra liv funktionalistiskt"

Fastighetsprofilen Robin Rushdi: "Det vi ser nu med pandemin är att vi inte behöver leva våra liv funktionalistiskt"

Lyssna på avsnitt 65 av Fastighetsprofilerna via spelaren eller där poddar finns, exempelvis på Itunes och Spotify. Alternativt läs en kortare version av intervjun nedan.

Robin Rushdi och ABCDE-staden

Robin Rushdi är grundaren av vakansa.se, som vill bidra till att det svenska fastighetsbeståndet nyttjas mer. ”Den mest hållbara byggnaden är den som aldrig behöver byggas”, säger han.

Robin Rushdi föddes som Abu Rushdi, vilket var det kodnamn som hans pappa en gång använde för att undkomma förtrycket i Irak. Föräldrarna träffades i Ryssland efter kriget mellan Iran och Irak, och på den vägen kom Robin själv till världen och till Sverige. Han växte upp i Rinkeby och ”arabdalen” i Hässelby, där hans mamma en dag bestämde att det var dags för Rushdi att ta ett svenskt namn. Det blev Robin, eftersom han gillade Robin Hood.

"Jag hade en jättekul uppväxt, men sen när man kommer upp i åren så ser man segregationen och börjar reflektera över varför det ser ut som det gör. Varför blir jag det svarta fåret och gör det samhället önskar av mig utifrån något socialt kontrakt, medans det bara 50 meter bort ligger ett villaområde där det svarta fåret är någon som går ned sig och hamnar i socioekonomisk misär? Det är väldigt få som hamnar där om man har en bra uppväxt. Den skillnaden är väldigt tydlig i Hässelby."

Robin säger att han tidigt blev intresserad av sociala orättvisor. Han tog en strökurs i samhällsgeografi i Uppsala,där han fick en djupare förståelse för hur städer är uppbyggda, och vilka förklaringar som döljer sig bakom de sociala strukturerna i samhället. Han snöade in, och skrev med tiden sitt examensjobb på fastighetsbolaget Hemsö, där han studerade hur fastighetsägarna kan utveckla sina bestånd för att verka för social hållbarhet. Det intresset har sedan följt med honom.

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 1,5 i kapital fördelat på över 110 projekt.

Skapa ett konto här

Jag försöker alltid fråga mig vad som är det mest hållbara att göra. Och den mest hållbara byggnaden är den som aldrig behöver byggas. Genom att ha den utgångspunkten och inse att om vi bygger något nytt så innebär det avfall, föroreningar och utsläpp, så måste man ändå se om vi har lyckats göra det mesta av det som redan finns. Och det är därför lokalfrågan är så het just nu.

Ett stort problem, menar Robin, är att vi idag har lokaler som står tomma större delen av dygnet, och att den låga nyttjandegraden i beståndet är ett förbisett problem.

"Jag tror att vi faktiskt skulle kunna komma till ett läge där vi inte behöver bygga någonting alls – och särskilt nu när vi ifrågasätter om vi ska ha kontor. Bostäder kommer vi behöva, men jag tror absolut att vi behöver titta på vad vi kan göra med våra fastigheter."

Av tradition har vi byggt städerna enligt funktionalismens principer, noterar Robin. Vi bor på en plats, arbetar på en annan, köper det vi behöver på en tredje plats och går i skolan på en fjärde. Men pandemin har möjligtvis snabbspolat en oundviklig konsekvens av digitaliseringen, och visat att mycket av det vi gör i våra liv inte är beroende av att vi existerar på olika platser.

"Det vi ser nu med pandemin är att vi inte behöver leva våra liv funktionalistiskt."

Robin Rushdi blev med tiden hållbarhetschef för Uppsala kommuns industrihus, och fick parallellt ett innovationsbidrag till sin affärsidé om en plattform för delning av ytor: vakansa.se. Hans vision om framtiden stavas ABCDE, vilket är en vidareutveckling av det mer traditionella begreppet ABC-staden.

Medan ABC är en akronym för arbete, bostad och centrum, står ABCDE för arbete, bostad, centrum, digitalisering och ekosystem. Idén går ut på att vi med digitaliseringen kan använda våra fastigheter betydligt mer effektivt, men tar också fasta på att vi måste öka utnyttjandegraden för att svara på vår tids stora miljöproblem.

"Det är en ganska realistisk vision. Framtiden kommer nog bli så att vi kommer jobba och bo och tillgodose våra vardagsbehov i vårt närområde."


Vill du också ta dig in på fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: