Fastighetsprofilen Johan Castwall: "Det är naturligt att det blir en debatt om hur och var man ska bygga, den kommer alltid att finnas"

Fastighetsprofilen Johan Castwall: "Det är naturligt att det blir en debatt om hur och var man ska bygga, den kommer alltid att finnas"

Lyssna på avsnitt 49 av Fastighetsprofilerna via spelaren eller där poddar finns, exempelvis på Itunes och Spotify. Alternativt läs en kortare version av intervjun nedan.

Exploateringsdirektör i Stockholm

Johan Castwall har möjligen ett av branschens mest intressanta men också utsatta jobb: att maximera priset på Stockholmarnas mark, och samtidigt se till att staden fortsätter att växa.

Den fastighetsutvecklare som ser en möjlighet att slå upp nya hus på Stockholmarnas mark, får förr eller senare med Johan Castwall och hans kollegor att göra. Han är chef för Stockholms exploateringskontor, som förvaltar Stockholmarnas mark och syr ihop de affärer som krävs för att realisera nya projekt.

"Vi kan få in en idé från en bostadsutvecklare som vill bygga bostadsrätter och har sett ut ett markområde, och då säger vi om det verkar möjligt. Vi gör sedan en avstämning med stadsbyggnadskontoret, och tillsammans bedömer vi förhoppningsvis att det fungerar," säger Johan Castwall.

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 1,5 i kapital fördelat på över 110 projekt.

Skapa ett konto här

Detta blir starten på en lång rad händelser där ärendet vandrar mellan stadens olika instanser. Först tecknas ett markanvisningsavtal med byggherren. Sedan skapas ett ärende som skickas för beslut till exploateringsnämnden, och sen går stafettpinnen vidare till stadsbyggnadskontoret. När detaljplanen börjar ta form tecknas ett avtal om exploatering.

"När det är gjort går vi in och gör de ledningsomläggningar som kan behövas, bygger gång- och cykelvägar, parker, innan utvecklaren kan tillträda fastigheten."

Det som möjligen låter som ett tekniskt arbete handlar dock i grund och botten om att maximera värdet på Stockholmarnas mark. Det är exploateringskontoret som upplåter mark med tomrätt, eller säljer mark för att få in pengar till staden. Pengarna används sedan för att göra förberedande arbeten, flytta på ledningar och annat nödvändigt för att projektet ska gå att realisera.

"Är det ett område med komplicerade markförhållanden, mycket ledningar, skyfallshantering och så vidare, då behöver vi ett ganska bra inslag av försäljning för att få loss intäkterna som vi behöver för de investeringarna."

Det är ett delikat uppdrag som kräver hänsyn till olika intressen. Från politikerna finns ett uppdrag att bereda plats för fler bostäder och kontor, samtidigt som samhället måste få en marknadsmässig ersättning för den mark som säljs. Därtill finns alla de som inte nödvändigtvis tycker att det är positivt att parkmark exploateras. Bråken som uppstår är möjligen frustrerande, men ingenting som han är trött på.

"Nej, då ska man inte ha det här jobbet. Det är naturligt att det blir en debatt om hur och var man ska bygga, den kommer alltid att finnas. Och vi jobbar ju mycket med förtätning, så den diskussionen finns. Sen gäller det att vi är genomtänkta och kan motivera förslagen som vi tar fram, och normalt sett gör det det. Det övergripande målet är att ha en hållbar utveckling, men vi måste fortsätta bygga bostäder, kontor och allt det som ett fungerande samhälle behöver."

Johan Castwall är långt ifrån ny i staden, utan kommer senast från systerorganisationen Stockholms hamnar, där han var vd i nästan tio år.

"Det bästa med Stockholm är att det är en av de vackraste och häftigaste städerna som finns i världen. Jag tycker om blandningen av att vi är tillräckligt stora för att ha puls och stort utbud, men vi har också mycket natur och en stabil ekonomi. Vi har de bästa förutsättningarna att leva ett bra och rikt liv."


Vill du också ta dig in på fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: