Därför bör du spara själv för din pension

Därför bör du spara själv för din pension

Sverige och många andra länder i västvärlden står inför demografiska och ekonomiska utmaningar. Detta är påfrestande för pensionssystemen på många håll och i exempelvis Frankrike och Nederländerna demonstreras mot föreslagna reformer. Kanske är reformer däremot oundvikliga. Men vad kan du göra själv för att skydda dig mot alla de negativa konsekvenser som detta kan innebära för dig när du ska gå i pension?

Du som arbetar och betalar skatt tjänar samtidigt in till din framtida pension. Detta är känt och är bland de första meningar man möts av när man loggar in på Mina Sidor på Pensionsmyndighetens hemsida.

Din pension består främst av två huvudsakliga delar: den allmänna pensionen som finansieras av skatten och tjänstepensionen som de flesta får genom sin arbetsgivare. För många är det viktigt att kunna leva bra även när man lämnar arbetslivet och månadslönen och blir pensionär och istället lever på de medel som du tjänat in.

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 1,5 i kapital fördelat på över 110 projekt.

Skapa ett konto här

Men hur mycket har du funderat på kring detta? Kanske har du bara ägnat en nervös tanke åt det i början av varje år när det orangea kuvertet trillar in i din digitala brevlåda? Tror du att du kommer att få tillräckligt för att leva under dina bästa år?

Fler kommer få 50 procent av lönen i pension och pensionsåldern skrivs upp

Sverige och västvärlden står inför demografiska utmaningar med en åldrande befolkning. För pensionssystemen kommer detta att innebära konsekvenser. De tillgängliga pengarna måste alltså räcka till fler och under en längre tid, medan färre människor som arbetar bidrar till pensionssystemet.

I Sverige har detta inneburit först att de flesta kan förvänta sig mindre i pension än tidigare. Förr kunde man räkna med omkring 70-80 procent av sin lön när man pensionerade sig från allmänna pensionen och tjänstepensionen. Framöver kommer siffran istället vara omkring 50 procent. Dessutom höjs lägsta åldern för pensionsutbetalningar från allmänna pensionen etappvis från 61 till 64.

Demografiska utmaningar kan göra det ännu svårare

Även i många andra länder föreslås reformer av pensionssystem, och dessa uppskattas inte av invånarna. I nederländern, exempelvis, ledde protester till att beslut om pensionsfrågan nu skjutits upp med ett år. I Frankrike, har regeringen stött på motstånd när den föreslagit att systemet med 42 olika pensionsformer ska förenklas. Denna förenkling förväntas samtidigt ge lägre genomsnittliga pensioner. Under hösten och vintern 2019 har rikstäckande protester, demonstrationer och strejker ägt rum som lamslagit många samhällsfunktioner.

Men ur en ekonomisk synvinkel är förändringar absolut nödvändiga. Nuvarande system kommer inte att vara hållbart på sikt, så reformer kommer att bli verklighet en vacker dag. För de arbetande, kommer detta att innebära att pensionen blir lägre och börjar utbetalas senare. Det är bara att vänja sig, eller är det så?

Ta saken i egna händer och se själv till att du får en bra pension

För att undvika att du själv hamnar i en prekär situation och får svårt att få ekonomin att gå ihop vid din framtida pension, måste du vara aktiv med dina pensionsval så tidigt som möjligt. Ge dig själv de bästa möjliga förutsättningarna med det grundläggande skyddet genom att se till att du har tjänstepension och fatta goda beslut med ditt fondsparande i premiepensionen.

Om du vill kunna få mer än omkring 50 procent av din lön i pension, måste du också ta en stor portion eget ansvar. Det individuella sparandet kommer nämligen bli en allt viktigare komponent av dina inkomster på ålderns höst. Därför bör du så tidigt som möjligt lägga undan pengar från varje lön och investera dessa, för att låta ränta-på-ränta-effekten arbeta till din fördel.

Ta fram papper och penna, eller starta upp Excel-arket, och räkna på hur mycket du vill kunna leva på som pensionär utöver den allmänna pensionen och tjänstepensionen. Som en fingervisning, enligt FIRE-rörelsen, ska du kunna leva på 4 procent av ditt investerade kapital, vilket innebär att du behöver spara cirka 25 gånger mer än vad du förväntar dig behöva ta från ditt investerade kapital per år. För att dryga ut pensionen med 10 000 kronor per månad, behöver du alltså ha sparat ihop 3 000 000 kronor.

Investera diversifierat och håll koll på din portföljs volatilitet. Även om du kan ta en del risk fortfarande när pensionen närmar sig då du fortfarande kommer ha många levnadsår framför dig, så kan du komplettera din aktieportfölj med investeringar i krediter med god avkastning.

Hos Tessin kan du investera i säkerställda fastighetskrediter oftast med fastighetspant som säkerhet. Årsräntan ligger i spannet 6 - 12 procent och löptiderna för krediterna är oftast upp till 24 månader. Fram till årsskiftet 2019/2020 har Tessins medlemmar fått omkring 950 miljoner kronor återbetalt jämte ränta. Investeringar i fastighetslån kan, beroende på din situation och riskvilja, vara ett bra komplement till en diversifierad portfölj. Läs mer om historisk risk och avkastning på Tessin och se om det passar dig.


Vill du också ta dig in på fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: