Söker du finansiering till bygget?

Söker du finansiering till bygget?

Tessin erbjuder byggnadskreditiv i röriga tider

I en tid präglad av krishantering är ovissheten på marknaden stor, inte minst när det kommer till fastighetsfinansiering. Allt fler fastighetsaktörer påverkas av marknadsläget, vilket leder till avstannade byggen, sista minuten- konverteringar, oönskade försäljningar och i vissa fall konkurser. Samtidigt söker både privatpersoner och institutioner med ljus och lykta efter börsoberoende investeringar.

”I dessa tider är det viktigt att branschen samarbetar för att hålla uppe byggtakten. Vårt byggnadskreditiv är en prestationsbaserad finansieringsprodukt som garanterar det utlånade beloppet, vilket är helt rätt i tiden” säger Tessins vd Jonas Björkman.

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 1,5 i kapital fördelat på över 110 projekt, allt från nybyggnation, förvärv, och konverteringar till refinansieringar.

Läs mer om fastighetsfinansiering på Tessin

Tessins finansieringsplattform har sedan starten förmedlat mer än två miljarder kronor i kapital fördelat på fler än 180 projekt över hela Sverige. På kort tid har Tessin kommit att betraktas som en pålitlig kapitalpartner och utmanare till de traditionella bankerna som öppnat upp helt nya möjligheter för fastighetsaktörer som söker kapital.

”Grundidén är att koppla samman fastighetsföretag som söker finansiering med privatpersoner som vill placera en del av sina besparingar i fastighetsinvesteringar. Med byggnadskreditivet kan vi erbjuda större belopp till en lägre kostnad, vilket är precis vad branschen efterfrågar idag,” säger Jonas Björkman.

Högre belåningsgrad med tryggare finansiering

Tessin befinner sig i en expansionsfas och introducerar nu en ny finansieringsprodukt i form av ett skräddarsytt byggnadskreditiv som gör det möjligt att uppnå en belåningsgrad om 100 procent. Med byggnadskreditivet kan fastighetsbolag säkra kapital i ett tidigt skede för att komma vidare i byggprocessen. Lånet betalas ut i etapper enligt en prestationsbaserad lyftplan, vilket minskar risken och håller nere den effektiva räntan på lånet.

Lyftplanen ger ökad trygghet eftersom kostnaderna för lånet minskar, då delar av kapitalet tillgängliggörs i takt med projektets framfart. Tessins byggnadskreditiv erbjuder även möjligheten att lösa hela lånet i förtid, förutsatt att det gått minst sex månader.

”Med byggnadskreditivet kan vi erbjuda en högre belåningsgrad till en lägre effektiv ränta jämfört med vanliga lån på Tessin. I dagslägeterbjuder vi lån om ca 30 miljoner kronor, men vi siktar på att inom kort kunna ta oss an ännu större affärer” berättar Jonas Björkman.

Läs mer om byggnadskreditivet, hur du kan ansöka om lån och investera på Tessin.se/byggnadskreditiv.


Vill du också ta dig in på fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: