Ny återbetalning: Parhusprojekt i Huddinge under inflyttning

Ny återbetalning: Parhusprojekt i Huddinge under inflyttning

Bakgrund

I oktober 2019 presenterades ett investeringserbjudande i form av ett lån till ett försålt parhusprojekt i Huddinge, söder om Stockholm. Byggnationen var vid tillfället i slutfasen och 29 av 30 enheter sålda med bindande avtal, varav nio köpare redan tillträtt sina bostäder. Lånets löptid var upp till 13 mån med 9 procent årsränta och säkerställdes med fastighetspant med bästa rätt samt proprieborgen. Projektet beräknades vara färdigställt våren 2020.

Syftet med lånet om 22,8 mkr var att amortera på en obligation och därmed frigöra kapital för nya förvärv. Mer information finns i projektpresentationen.

Återbetalning 2020-04-16

Information från låntagaren:

Projektet är färdigbyggt och 29 av 30 lägenheter är inflyttade. Vi har följt budgeten och projektet har levererat ett bra resultat till bolaget.

Igår genomfördes återbetalning av lånet och pengarna väntas vara er till handa under dagen. Återbetalningen inkluderar investerat belopp samt ränta beräknad från 2019-10-15 till 2020-04-16.

Vi vill tacka er för förtroendet och att ni möjliggjorde detta lyckade projekt.

Investerat belopp: 22 830 000 kronor
Ränta: 1 041 461 kronor

Bolaget har även finansierat följande projekt via Tessin:

Håll utkik på projektsidan för nya investeringsmöjligheter!


Vill du också ta dig in på fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: