Tessin Dictionary: Aktiepant

Tessin Dictionary: Aktiepant

I Tessins projektbeskrivningar dyker det ofta upp branschtermer som kan vara bra att hålla koll på. #TessinDictionary är ett koncept där vi löpande förklarar olika användbara finansiella och fastighetsrelaterade begrepp.

Aktiepant

En vanlig fråga som förekommer är hur olika säkerheter fungerar för ett lån. Aktiepant som är en typ av säkerhet innebär att aktierna i ett bolag tas i pant som säkerhet för ett lån. Till exempel om ett moderbolag upptar ett lån och det finns tillgångar av värde i dotterbolaget så kan aktierna i dotterbolaget pantsättas. Betalar inte låntagaren lånet kan långivaren överta aktierna i dotterbolaget och på så vis få säkerhet för lånet. Vid en obeståndssituation kan aktiepant dock ha ett högst begränsat ekonomiskt värde eftersom långivare med pant i fastigheten, dvs banken, prioriteras.Du kanske även gillar: