Om investeringar och fastigheter

Investeringsbloggen

Grunderna i att investera i hyresfastigheter

Utbudet av investeringsobjekt på Tessin har under andra halvåret 2018 tydligt breddats. Från att främst ha omfattat case inriktade på utveckling av bostäder, marknadsförs nu flera investeringsmöjligheter via plattformen där finansiering söks till nyproduktion eller förädling av hyresfastigheter. Somliga investerare har uttryckt sina funderingar kring vad man bör tänka på vid finansiering av denna typ av projekt, vilket…

Nicholas Ahonen