Om investeringar och fastigheter

Investeringsbloggen

Fastighetsprofilen Lena Koerth: "Proptech skapar nya intäktskällor till fastighetsägaren"

Att det skapar nya förutsättningar för ökade inkomster och samtidigt ökar fastigheternas värde, är en av anledningarna till att fastighetsutvecklare och fastighetsägare redan idag bör börja tänka i termer kring proptech, menar Lena Koerth, Head of Real Estate and Retail på prop-och-designtech-bolaget Base2. – Jag tror att fastighetsbranschen idag är i samma läge…

Camilla Randerz Cevung

Grunderna i att investera i hyresfastigheter

Utbudet av investeringsobjekt på Tessin har under andra halvåret 2018 tydligt breddats. Från att främst ha omfattat case inriktade på utveckling av bostäder, marknadsförs nu flera investeringsmöjligheter via plattformen där finansiering söks till nyproduktion eller förädling av hyresfastigheter. Somliga investerare har uttryckt sina funderingar kring vad man bör tänka på vid finansiering av denna typ av projekt, vilket…

Nicholas Ahonen