Om investeringar och fastigheter

Investeringsbloggen

NFT Ventures och Stronghold investerar i Tessin

Stronghold Invest och NFT Ventures går in som delägare i Tessin för att stötta bolagets offensiva tillväxtplan. Tessin, Skandinaviens snabbast växande crowdfunding-plattform för fastigheter, har det senaste året på ett framgångsrikt sätt finansierat ett flertal fastighetsprojekt och tar nu nästa steg i bolagets tillväxtsatsning. ”Crowdfunding håller på att förändra sättet vi finansierar fastigheter på, och det…

Jonas Björkman

Så sätts hyrorna i Sverige

Det svenska hyressystemet är i jämförelse med andra länder unikt då det är ganska komplext. Systemet bygger på tre centrala beståndsdelar som i teorin sägs vara lika viktiga; Hyreslagens bruksvärdesprincip, hyresförhandlingssystemet och en betydande allmännyttig sektor som ska handla ansvarsfullt och långsiktigt utan vinstsyfte. Målet med systemet är att skapa förutsättningar för en motiverad hyresutveckling med rättvisa…

Alva Sundquist

Tessins investerarskola #9: Det här med risk

Att alla investeringar är förknippade med någon typ av risk är nog de flesta medvetna om. Om inte annat blir man ständigt upplyst om detta via schablonartade varningstexter från fondbolag och emissionsinstitut. Men vilka risker är specifika för just fastighetsinvesteringar? Naturligtvis skiljer sig riskerna åt mellan projekten beroende på underliggande fastigheten, projektägaren, motparter, geografisk placering etc, men…

Jonas Björkman

Tessins investerarskola #8: Nytt skatteförslag slår mot fastighetsbranschen

Vi har i Tessins investerarskola #4 lyft frågan om paketering av fastigheter och de skatte- och transaktionsmässiga fördelar som detta för med sig. I mars 2017 överlämnades däremot betänkandet “ Utredningen om vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet ” till regeringen, vilken kan komma att påverka fastighetsbranschen framöver. De framlagda reglerna föreslås träda i kraft den…

Jonas Björkman