Om investeringar och fastigheter

Investeringsbloggen

Tessins investerarskola #11: Varför svenska fastigheter?

Fastighetsvärdena och antalet fastighetstransaktioner har på senare år gått starkt framåt över hela Europa men minskade under första halvåret 2016. Transaktionsvolymen minskade med cirka 30 % under första halvåret 2016 jämfört med motsvarande period 2015. Under samma period ökade däremot den svenska transaktionsvolymen med 29 %, vilket är den näst snabbaste ökningen i Europa efter den finska marknaden.…

Jonas Björkman

NFT Ventures och Stronghold investerar i Tessin

Stronghold Invest och NFT Ventures går in som delägare i Tessin för att stötta bolagets offensiva tillväxtplan. Tessin, Skandinaviens snabbast växande crowdfunding-plattform för fastigheter, har det senaste året på ett framgångsrikt sätt finansierat ett flertal fastighetsprojekt och tar nu nästa steg i bolagets tillväxtsatsning. ”Crowdfunding håller på att förändra sättet vi finansierar fastigheter på, och det…

Jonas Björkman

Så sätts hyrorna i Sverige

Det svenska hyressystemet är i jämförelse med andra länder unikt då det är ganska komplext. Systemet bygger på tre centrala beståndsdelar som i teorin sägs vara lika viktiga; Hyreslagens bruksvärdesprincip, hyresförhandlingssystemet och en betydande allmännyttig sektor som ska handla ansvarsfullt och långsiktigt utan vinstsyfte. Målet med systemet är att skapa förutsättningar för en motiverad hyresutveckling med rättvisa…

Alva Sundquist