Om investeringar och fastigheter

Investeringsbloggen

Tessins investerarskola #8: Nytt skatteförslag slår mot fastighetsbranschen

Vi har i Tessins investerarskola #4 lyft frågan om paketering av fastigheter och de skatte- och transaktionsmässiga fördelar som detta för med sig. I mars 2017 överlämnades däremot betänkandet “ Utredningen om vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet ” till regeringen, vilken kan komma att påverka fastighetsbranschen framöver. De framlagda reglerna föreslås träda i kraft den…

Jonas Björkman

Tessins investerarskola #5: Värdemaximera mera

Inför din lägenhetsförsäljning så värdemaximerar du genom att fylla lägenheten med stora mängder snittblommor, citroner och märkestvålar. Mäklaren övertygar spekulanterna om att belåningsnivån i föreningen inte är något att oroa sig för samt att trafiken utanför fönstret ger en skön New York-känsla. Lite Manhattan mitt i Borås liksom. Även kommersiella fastigheter ökar naturligtvis i värde med rätt…

Jonas Björkman